W artykule z 21 lipca 2010 r. na liberalnej witrynie internetowej Elaph, Ahmad Rasoul, mieszkający w Niemczech politolog kurdyjski, potępił niedawne wypowiedzi szejka Yousefa Al-Qaradhawiego, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS), popierające wojnę Turcji z terrorem kurdyjskim. Rasoul napisał, że wypowiedzi Al-Qaradhawiego, wygłoszone na konferencji IUMS w Stambule, przyznały reżimom Turcji, Iranu i Syrii licencję religijną na prześladowanie Kurdów, którzy, jak powiedział Rasoul, walczą tylko o wolność i równość [1] . Dodał on, że “nowi Osmanie” (tj. Turcy) używają haseł “wyzwolenia Jerozolimy” i “złamania oblężenia Gazy”, żeby najechać świat arabski i muzułmański i szerzyć w nim swoją kulturę.

Poniżej podajemy fragmenty [2] :

Al-Qaradhawi pogwałcił szariat

Szejk Yousef Al-Qaradhawi wybrał Stambuł, żeby wystąpić przeciwko uciskanemu narodowi kurdyjskiemu i przybliżyć się do reżimu tureckiego. Na konferencji IUMS [w Stambule] wyraził poparcie dla nowych Osmanów, którzy najeżdżają świat arabski i muzułmański pod przykrywką „uratowania Jerozolimy” i „złamania oblężenia Gazy” przy pomocy flotylli wolności, która stała się mitem mającym usprawiedliwić [turecką] inwazję ekonomiczną polityczną i islamistyczną oraz [ich kampanię] szerzenia kultury tureckiej w całym świecie [muzułmańskim i arabskim].

Fatwa, którą szejk Al-Qaradhawi przedstawił w imieniu IUMS w tureckim Stambule w obecności kurdyjskiego [członka IUMS] szejka Ali Al-Qaradaghiego, a która mówiła o walce narodu kurdyjskiego o legalne, narodowe prawa jako o „terroryzmie”, szkodzi kurdyjskiemu ruchowi wyzwolenia i popiera tureckie prześladowania innych grup narodowych i religijnych. Ta fatwa dostarcza religijnej przykrywki dla zdeprawowanych czynów i operacji rządu Erdogana przeciwko Kurdom.

Zajmując takie stanowisko Al-Qaradhawi zamknął oczy na ucisk i wywłaszczanie narodu, który dąży [tylko] do pokoju, równości i uznania swoich narodowych i legalnych praw. [Ponadto] pogwałcił islamski szariat, który określa, że mediacja między narodami musi być dokonywana sprawiedliwie i pobożnie. Al-Qaradhawi przedstawił walkę Kurdów jako herezję i oskarżył [Kurdów] o terroryzm, [tym samym] popierając Erdogana w jego walce przeciwko uciskanym Kurdom, którzy [jedynie] bronią siebie, swojej ziemi i swojej tożsamości narodowej.

Muzułmański szejk kurdyjski, Ali Al-Qaradaghi, siedział obok Al-Qaradhawiego i słuchał [jak przedstawia] tę fatwę – która dyskryminuje Kurdów, narusza ich honor i [gardzi] ich ofiarami – i powstrzymał się od dania odważnej i logicznej odpowiedzi… Jego język [przywarł do podniebienia], spętany trującymi kajdanami Al-Qaradhawiego, i odmówił on obrony swojego uciskanego narodu przeciwko ciemiężącym muzułmanom lub opuszczenia konferencji [w proteście] w celu obrony honoru i [zasad] moralnych Kurdów, jak również ze współczucia dla Kurdów, którzy padli [w walce].

„Upolityczniony islam Teheranu i Turcji jest islamem kolonialnym, imperialistycznym i uciskającym”

Wypowiadanie kłamstw jest czynem niemoralnym, zabronionym przez wiarę, obraźliwym dla islamu i muzułmanów i dlatego jest obowiązkiem narodowym, religijnym i prawniczym danie odpowiedzi na fatwę Al-Qaradhawiego. Także szejk Ali Al-Qaradaghi wie, że upolityczniony islam jest islamem kolonialnym, imperialistycznym uciskającym, podczas gdy kurdyjskie myślenie polityczne jest [myśleniem] wyzwoleńczym, demokratycznym i pokojowym – i jest tak dalekie od terroryzmu, jak to możliwe…

Mówię kurdyjskiemu szejkowi Ali Al-Qaradaghiemu: gdyby Kurdowie trzymali się swojej ziemi tak, jak trzymają się swojej religii, nigdy nie znaleźliby się w tej tragicznej i bolesnej sytuacji. Musimy wspierać sprawę [niepodległego] Kurdystanu w takim samym stopniu, w jakim trzymamy się naszej religii, czy jesteśmy sunnitami, alawitami, szyitami, nakszabandi, jazidi, chrześcijanami, czy Żydami. Przez całą historię Kurdowie mieli wypaczoną percepcję narodowości, a mianowicie „jest nie do pomyślenia, byśmy zgadzali się z nie-muzułmanami, a nie zgadzali się z naszymi muzułmańskimi braćmi, lub działali z niewiernymi przeciwko muzułmanom”. Kurdowie nie potrafili pojąć, że to ci ekstremistyczni muzułmanie, którzy są fanatycznie [lojalni] wobec własnego narodu [muzułmańskiego] i są rasistowscy [w postawach] wobec wszystkich innych narodów – są prawdziwymi niewiernymi: to oni prześladują i upokarzają Kurdów i zabijali lud kurdyjski do punktu eksterminacji, i to oni byli czynnikiem, który doprowadził do podziału ich kraju, Kurdystanu.

Zamęczony nauczyciel, dr Muhammad Ma’shouq Al-Haznawi [3] powiedział narodowi kurdyjskiemu: „Wielu waszych muzułmańskich braci, którzy was dzisiaj uciskają, ma nadzieję, że porzucicie waszą wiarę i staniecie się apostatami, żeby mogli mówić swoim rodakom po arabsku, turecku i farsi i powiedzieć im: Patrzcie na tych [ludzi]! [Rugaliście nas] za uciskanie ich, ale oni są apostatami, którzy porzucili owczarnię islamu… [Posługując się tym argumentem muzułmanie] mogą raz jeszcze podpuścić swoje narody do prześladowania tego nieszczęsnego narodu kurdyjskiego w imię islamu, Allaha i [prawdziwej] wiary i przekonań. Uważajcie Kurdowie, by nie spełnić celów waszych ciemiężców i wrogów…”

Wydaje się, że zamęczony nauczyciel dr Maszouq Al-Haznawi przewidywał plany i spiski reżimu [irańskich] mułłów i islamistycznego, rasistowskiego rządu Erdogana przeciwko narodowi kurdyjskiemu…

Potępiam stanowisko szejka Yousefa Al-Qaradhawiego i jego milczenie w obliczu okrutnych zbrodni popełnianych przez reżimy Ankary, Damaszku i Teheranu przeciwko uciskanemu narodowi kurdyjskiemu”.[1] Na konferencji, która odbyła się pod koniec czerwca 2010 r., Al-Qaradhawi wezwał do potępienia czynów terrorystycznych Partii Robotników Kurdystanu (PKK).

[2] www.elaph.com, 21 lipca 2010.

[3] Kurdyjsko syryjski duchowny, który walczył o prawa Kurdów i zmarł w 2005 r. w niejasnych okolicznościach. Niektórzy Kurdowie obarczają reżim syryjski odpowiedzialnością za jego śmierć.