W piątkowym kazaniu wygłoszonym 27 lipca 2018 r. w meczecie Al-Faruq w Kopenhadzie imam Mundhir Abdallah powiedział, że jego kazanie z 31 marca 2017 r., za które został ostatnio postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem mowy nienawiści, nie było o Żydach, ale o Palestynie (Tłumaczenie tego kazania przez MEMRI TV, gdzie recytuje antysemicki hadis o Proroctwie o Kamieniu i Drzewie, znajduje się w MEMRI TV Clip No. 6013 Copenhagen Friday Sermon: Imam Cites Antisemitic Hadith, Says: Soon Caliphate Will Uproot Colonialist, Crusader Jewish Entity, 31 marca 2017).

W kazaniu z 27 lipca imam Abdallah powiedział: ”Jedynym rozwiazaniem dla Palestyny jest dzihad” i wezwał do ustanowienia islamskiego Kalifatu. “To oznacza wojnę – powiedzial – nie w Danii ani nigdzie indziej, ale w Palestynie, żeby wyzwolić ją spod okupacji”. (Wiecej wypowiedzi imama Abdallah, na przykład, jego twierdzenie, że “plądrowanie, nikczemność i plugawość” Żydów odzwierciedlają ich “niezmienną naturę”, można zobaczyć w MEMRI TV Clip No. 6689 Copenhagen Imam Mundhir Abdallah Calls For Jihad To Invade And Conquer Europe, Adds: Filth And Vileness Of Jews Reflect Their Immutable Nature – Archival  23 lipca 2017).

Kazanie z 27 lipca, wygłoszone częściowo po arabsku i częściowo po angielsku, zostało zamieszczone na stronie Facebooka meczetu Al-Faruq.

Żeby zobaczyć klip z kazaniem Mundhira Abdallaha z 27 lipca w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

Poniżej podajemy fragment tego kazania:

„Palestyna nie jest do podziału lub przetargów, jedynym rozwiązaniem dla Palestyny jest dżihad – nie ma innego rozwiązania”

Mundhir Abdallah: Zupełnie nie uważam za dziwne, że oni [duńskie władze] urządzają mi proces za upieranie się przy prawdzie.

[…]

Zupełnie nie jest dziwne, że ten zbrodniczy Zachód, który popiera tych tyranów, by prześladowali nas tutaj i tam, wypacza nasze słowa i oskarża nas o rasizm, mimo że rasizm jest głęboko zakorzeniony w jego cywilizacji, jego charakterze, jego tożsamości, jego historii, jego praktykach i jego kolonialnej polityce. Rasizm wyłonił się z tych [zachodnich] krajów. Rasizm jest głęboko zakorzeniony w tych krajach i w ich kulturze. To rasizm zniewolił Afrykańczyków i unicestwił ich, by zrabować ich zasoby. To rasizm zrodził Hitlera i Mussoliniego i to rasizm wyniósł rasistę Trumpa.

[…]

Piątkowe kazanie, które wygłosiłem 31 marca 2017 r. z tego pulpitu, dotyczyło szczytu Ligi Arabskiej zebranego nad Morzem Martwym w Jordanii.

[…]

Na tym grzesznym szczycie [arabscy] władcy zdrady i zdeprawowania wezwali, by sprawę palestyńską rozwiązać przez negocjacje. Jakie negocjacje? Negocjacje, które dałyby Żydom – zgodnie z „Umową stulecia”, która przedstawił ten głupawy, nienawistny, ta świnia krucjatowa Trump w celu złamania woli muzułmanów, wzmocnienia żydowskiego tworu i dania Palestyńczykom 10% historycznej Palestyny…

[…]

Palestyna nie jest do podziału ani przetargów. Jedynym rozwiązaniem dla Palestyny jest Dżihad. Nie ma innego rozwiązania. Moje kazanie nie było o jakiejś sekcie ani o ludziach nazywanych ”Żydami”. Kazanie było o okupowanym kraju zwanym Palestyną i o ludziach, którzy okupują ten kraj z pomocą i wsparciem Zachodu.

„Chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie wszystkim, a szczególnie duńskiemu rządowi… Jesteśmy dumni, będąc muzułmanami w Danii, dumni z naszego szariatu, dumni z dżihadu i dumni z kalifatu”

[…]

Nasza sprawa jest sprawą polityczną, sprawą okupowanego kraju i będzie rozwiązana tylko przez Dżihad.

[…]

Gdyby pełen hipokryzji Zachód miał choć łut człowieczeństwa lub szacunku dla międzynarodowego prawa, które Zachód sam ustanowił zgodnie ze swoją zepsutą cywilizacją i wartościami – pierwsi postawieni przed sądem powinni być ludzie, którzy umieścili Żydów na naszych ziemiach.

[…]

Moje kazanie w piątek 31 marca zeszłego roku nie miało nic wspólnego z Danią i nic wspólnego z Żydami poza Palestyną. Było bezpośrednio związane z sytuacją w świecie arabskim, komentując szczyt Ligi Arabskiej w Jordanii. W tym kontekście skomentowałem końcowe oświadczenie ich spotkania dotyczące Palestyny.

Powiedziałem wyraźnie, że rozwiązaniem naszych problemów jako muzułmanów oraz problemu Palestyny jest ustanowienie Islamskiego Państwa, Kalifatu. To państwo Kalifatu zjednoczy nas od Indonezji po Maroko i będzie nas bronić przed Rosja, przed tworem izraelskim w Palestynie i przed Amerykanami w Iraku. Kalifat nadjedzie wkrótce.

Kalifat będzie walczył z naszymi wrogami i wyzwoli Palestynę, z wolą Allaha, i wyeliminuje to kolonialne państwo Izraela. To oznacza wojnę. To oznacza wojnę, wojnę w okupowanej Palestynie – w Jaffie, Hajfie i Akko, jak również na Zachodnim Brzegu. Wojna nie jest w Danii ani nigdzie indziej, ale w Palestynie, żeby wyzwolić ją spod okupacji. Islamskie rządy wobec chrześcijańskich i żydowskich osób są dobrze znane wszystkim i są   dobrze znane w historii, jak wspomniałem w moim arabskim przemówieniu. Jest zabronione krzywdzenie ich lub poniżanie ich, jak długo nie są częścią wojny przeciwko islamowi i muzułmanom. Nasz problem jest z państwem Izrael, z jego zwolennikami, takimi jak zachodnie rządy, i z każda siła okupacyjną w świecie muzułmańskim, taką jak Rosjanie w Tadżykistanie lub w Syrii obecnie.

Chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie wszystkim, a  szczególnie duńskiemu rządowi… Muszą tego bardzo uważnie wysłuchać. Jesteśmy dumni, będąc muzułmanami z Danii, dumni z naszego szariatu, dumni z Dżihadu i dumni z Kalifatu. To jest nasz wyraźny komunikat do wszystkich.