Podczas wykładu 15 września w Az-Zahraa Islamic Centre w Richmond w Brytyjskiej Kolumbii, amerykański duchowny szyicki, Azhar Nasser, omawiał werset “o biciu żony” z Koranu. Powiedzial, że ponieważ mąż utrzymuje żonę, ma prawo do “intymności”, kiedy chce i że niektóre źródła mówią, że żonie nie wolno odmówić mu lub opóźniać intymności, bo “aniołowie poproszą Allaha, by pozbawił ją Jego miłosierdzia”. Powiedział   także, że według niektórych uczonych kobieta nie może wychodzić z domu bez pozwolenia męża, bo może jej pożądać, kiedy jest poza domem. Podczas wykładu zatytułowanego “Pobita i posiniaczona” Nasser powiedział, że w “skrajnych wypadkach”, kiedy żona jest “nieskromna”, mąż musi ją najpierw upomnieć, a jeśli to nie działa, musi oddzielić ich łoża, żeby “pokazać niezadowolenie”. Potem, jeśli uważa, że to może “naprawić problem i uratować małżeństwo”, może uderzyć żonę. Azhar Nasser, urodzony i wychowany w Michigan i absolwent University of Michigan, mieszka obecnie w Richmond, B.C., w Kanadzie. Wykład był jednym z serii wykładów w Az-Zahraa Islamic Centre i został zamieszczony na stronach YouTube i Facebooka tego Ośrodka.

Żeby zobaczyć klip z Azharem Nasserem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Ponieważ utrzymujesz ją, ponieważ dostarczasz jej schronieni i żywność… Allah daje ci prawo… prawo do cieszenia się przyjemnością”

Azhar Nasser: Przechodzimy do wersetu, który jest nazywany „wersetem o biciu żony”. Jeśli macie aplikację Koranu w telefonach, chcę, żebyście to śledzili.

[…]

Od początku Allah nazywa męża ”strażnikiem kobiet”. Allah dał pewne przywileje mężczyznom i dał pewne przywileje kobietom. Mają różne prawa. Prawem kobiety jest, że ma prawo być utrzymywana.

[…]

Mąż, ponieważ utrzymujesz ją, ponieważ dostarczasz jej schronienia i żywności i przyjmujesz finansową odpowiedzialność… Ponieważ spełniasz tę odpowiedzialność, Allah daje ci prawo. Co to za prawo? Prawo do cieszenia się przyjemnością. Są dwa prawa, które wspominają uczeni w prawie, pierwsze, że masz prawo do intymności.

[…]

„Prawem, jakie Allah dał mężczyźnie, jest, że kiedy pragnie intymności z żoną, ona nie może mu odmówić”

Prawem, jakie Allah dał mężczyźnie, jest, że kiedy pragnie intymności z żoną, ona nie może mu odmówić.

[…]

W rzeczywistości mamy narracje, które mówią, że żona nie powinna także opóźniać intymności, jeśli mąż jej chce.

[…]

To jest kobieta, która, kiedy jej mąż wzywa ją, by mieć z nią intymność, mówi mu „później, później, później” aż on zasypia, co znaczy, że opóźnia to prawo małżeńskie. Święty Prorok mówi, że dla takiej kobiety aniołowie proszą Allaha, by pozbawił ją Jego miłosierdzia.

[…]

Może dawać jej rozkazy od świtu do nocy, jedynym rozkazem, na który musi reagować po islamsku jest, jeśli wzywa ją by z nią być – intymnie. A niektórzy uczeni w prawie mówią, że nie może wychodzić z domu bez jego pozwolenia, a niektórzy uczeni w prawie powiedzieli, że to drugie prawo jest także związane z pierwszym, ponieważ może jej pożądać, a jeśli jej nie ma, to może to być problematyczne.

[…]

„Jeśli to nie działa, wtedy werset mówi „uderz je”… Jest tak, by zdyscyplinować ją i naprawić problem, i uratować małżeństwo”

Mówimy o bardzo skrajnych wypadkach, kiedy nie jest ona prawa, jest nieposłuszna Bogu i nie pilnuje swojej skromności, tak że mąż obawia się, podejrzewa, że to są oznaki niewierności.

[…]

Allah mówi, nie wolno wam ich uderzyć, najpierw upomnijcie je. Rozmawiajcie. Jeśli macie jakieś podejrzenia, jeśli nie odpowiada wam sposób, w jaki się zachowują i jeśli uważacie, że nie pilnują swojej cnoty,  upomnijcie je. To jest pierwsze. Jeśli to nie działa, rozdzielcie łoża, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Jeśli to nie działa, wtedy właśnie werset mówi „uderzcie je”. Uczeni mówią, rozszerzacie to tylko do trzeciego, uderzacie je… i do tego są pewne warunki. Robicie to tylko, jeśli uważacie, że może to naprawić problem. Uderzenie tutaj nie jest [dokonane] z zamiarem karania. Jest po to, by zdyscyplinować i naprawić problem, i uratować małżeństwo.

[…]

Imam Al-Bakr mówi: ”Uderzysz je siwak [wykałaczką]”. Znacie miswaks? Patyczek używany do higieny ust? Uderzacie je czymś takim.