W piątkowym kazaniu 17 grudnia 2021 r. w Muslim Youth Victoria, kanadyjski szejk, Younus Kathrada, omawiał składanie życzeń nie-muzułmanom w ich święto podczas sezonu Bożego Narodzenia. Szejk  Kathrada powiedział swoim słuchaczom, że ponieważ nie gratulują cudzołóżcom, mordercom ani pedofilom, nie wolno im także gratulować ludziom, którzy obrażają Allaha przez obchodzenie Bożego Narodzenia. Szejk Kathrada modlił się następnie do Allaha, by upokorzył niewiernych, unicestwił ateistów, zniszczył wrogów islamu i popierał tych, którzy prowadzą dżihad. Kazanie szejka Kathrady zostało zamieszczone na kanale YouTube Muslim Youth Victoria 19 grudnia 2021 r. Więcej o szejku Younusie Kathradzie, włącznie z podobnymi uwagami o Bożym Narodzeniu, patrz klipy MEMRI TV nr 905088788409828980037896753470986950, and 6906.

Aby zobaczyć klip z imamem Younusem Kathradą w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Czy gratulowalibyście cudzołożnikowi? Czy gratulowalibyście mordercy? Oczywiście nie!”

Szejk Younus Kathrada: Tak, to jest sezon Bożego Narodzenia, więc wielu ludzi pyta: “Dlaczego nie miałbym złożyć życzeń ludziom z tej okazji?

[…]

Nie ma niczego takiego jak niewinne gratulacje. Nie! Czy gratulowalibyście cudzołożnikowi? Czy gratulowalibyście mordercy? Oczywiście nie! Czy gratulowalibyście pedofilowi? Oczywiście nie! Jak więc możecie gatulować ludziom za obrażanie Allaha?

[…]

Gdzie jest wasza miłość do Stwórcy, kiedy aprobujecie ludzi obrażających Allaha?

[…]

„O Allahu, daj siłę islamowi i muzułmanom, upokórz niewiernych i politeistów, zniszcz wrogów [naszej] religii, unicestwij heretyków i ateistów”

To jest grzech główny i to jest niewiara.

[…]

O Allahu, daj siłę islamowi i muzułmanom, upokórz niewiernych i politeistów, zniszcz wrogów [naszej] religii, unicestwij heretyków i ateistów. O Allahu, popieraj wszędzie tych, którzy prowadzą dżihad dla Ciebie.