Przez ponad dziesięć lat – od czasów sprzed 11 Września i początków ruchów reformatorskich na Bliskim Wschodzie do Wiosny Arabskiej i końca epoki bin Ladena – MEMRI pracuje nad zestawieniem najobszerniejszego archiwum tłumaczeń i analiz ze świata arabskiego i muzułmańskiego, analizując kluczowy rozwój sytuacji, który wpływa na bezpieczeństwo USA i Zachodu, skupiając się na wielu głosach reformatorów i liberałów, którzy zaczynają przemawiać i szybko nabierają rozmachu.

MEMRI polega wyłącznie na szczodrości ofiarodawców i codziennie dodaje badania do naszych obszernych archiwów. W tym ważnym czasie pracujemy okrągłą dobę monitorując, tłumacząc i analizując oryginalny materiał źródłowy z Bliskiego Wschodu, Afganistanu, Pakistanu i Iranu, żeby „zamknąć przepaść językową, jaka istnieje między Zachodem a Bliskim Wschodem”.

DLACZEGO MASZ POPIERAĆ MEMRI

Jako czytelnik MEMRI znasz nasze nieustające wysiłki, by monitorować coraz więcej źródeł w coraz większej liczbie krajów i tłumaczyć je na coraz więcej języków. Twoje szczodre poparcie MEMRI umożliwia nam pomaganie rządowi i armii USA w codziennej walce z terroryzmem – włącznie z monitorowaniem terrorystów, wspieraniem reformatorów i dokumentowaniem antysemickiej nienawiści i innych form bigoterii w mediach tego regionu. Z naszej pracy korzystają nasi żołnierze za granicą i politycy w kraju – a jest ona bardzo istotna z powodu braku tłumaczy kwalifikowanych do pracy dla rządu i armii USA.

Personel MEMRI na świecie tłumaczy z setek arabskich, farsi, dari hindu, urdu/pasztu i tureckich gazet, magazynów, programów telewizyjnych i stron internetowych. Żadna inna organizacja nie dokonuje takich badań. Produkowanie i dystrybucja naszych badań oraz utrzymywanie naszych licznych stron internetowych jest jednak coraz kosztowniejszym przedsięwzięciem.

PROJEKTY, KTÓRE POTRZEBUJĄ FINANSOWANIA

W chwili obecnej sytuacja zmienia się bardzo szybko na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej – dlatego badania MEMRI są bardziej niezbędne niż kiedykolwiek. Proszę, rozważ poparcie MEMRI i jego projektów, wśród których są:

 • MEMRI TV Project – MEMRI TV monitoruje i tłumaczy niemal 100 arabskich i irańskich kanałów telewizyjnych. Projekt ten jest głównym źródłem dla badaczy rządowych, uniwersyteckich, prawniczych oraz mediów, dostarczając im znacznie głębszego zrozumienia złożonej sytuacji niż mogą zdobyć z innych źródeł.

Niedawno MEMRI przetłumaczył i ogłosił klip kobiety saudyjskiej, filmującej nękającego ją saudyjskiego policjanta religijnego, który próbował zmusić ją do opuszczenia centrum handlowego, ponieważ miała szminkę i pomalowane paznokcie; w ciągu kilku dni zyskał niesłychaną popularność. Obejrzane ponad 2 miliony razy było także omawiane przez setki mediów w USA i na świecie – włącznie z CNN, The Huffington Post, MSN, AFP i Reuters International.

 • South Asia Studies Project – Wojska USA walczą i strategiczne interesy USA stoją przed nieustannym wyzwaniem ze strony terrorystów i wydarzeń politycznych – oraz ze strony wyłaniającego się sojuszu Pakistanu z Chinami.
 • Palestinian Media Studies Project – Skupia się na rozwoju krajowej sceny palestyńskiej oraz stosunkach między Autonomią Palestyńską a Izraelem.
 • Iran Studies Project – Skupia się na trwającym rozwoju nuklearnego i rakietowego potencjału Iranu.
 • The Global Struggle Against Al-Qaeda – Walka trwa, ponieważ wyłaniają się nowi i bardziej kreatywni przywódcy.
 • The Reform Project – Śledzi liberalne i reformatorskie głosy w świecie arabskim i muzułmańskim.
 • The Tom Lantos Archives on Anti-Semitism and Holocaust Denial – Skupia się na ciągłych i powszechnych przejawach antysemityzmu i negacji Holocaustu w całym świecie arabskim i muzułmańskim. Co roku Archiwum organizuje imprezę na Capitol Hill w związku z publikacją dorocznego raportu tej działalności w regionie. Sponsorami tego dorocznego wydarzenia byli zarówno były, jak obecny Spiker Izby Reprezentantów.

TWOJE POPARCIE DLA MEMRI POZWALA NAM NA BEZPOŚREDNIĄ, CODZIENNĄ POMOC NASTĘPUJĄCYM GRUPOM

 • Siły zbrojne USA – Armia, Marynarka, Piechota morska i Siły Powietrzne.
 • Kongres USA – Ponad połowa członków Senatu USA i Izby Reprezentantów – po obu stronach podziału politycznego – szukała pomocy MEMRI w pisaniu projektów legislacyjnych oraz w analizach kwestii związanych ze sprawami zagranicznymi i z terroryzmem.
 • Agencje federalne, takie jak DOD; DHS; FBI; Department Stanu; DOJ; TSA; i inni.
 • Władze stanowe i lokalne we wszystkich 50 stanach w sprawach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i terroryzmem.
 • Uniwersytety i uczelnie – ponad 500 instytucji nauczania wyższego na całym świecie.
 • Wiodące media, zarówno drukowane, jak telewizja, w tym Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, NBC, ABC, CBS, FOX, CNN i inne – wszystkie codziennie proszą o badania MEMRI.

OFIARUJ DATEK ONLINE
Prosimy o rozważenie darowizny online, ponieważ obniża to nasze koszty administracyjne. Można także wysłać czek do MEMRI na adres P.O. Box 27837; Washington, D.C. 20038-7837.

Z poważaniem,

Yigal Carmon
Prezydent

Steven Stalinsky
Dyrektor wykonawczy