Wprowadzenie

Ten artykuł jest pierwszy z serii trzech artykułów zajmujących się rozłamem w najwyższych szeregach Iranu między Najwyższym Przywódcą Alim Chameneim a prezydentem Mahmoudem Ahmadineżadem, który ujawnił się w maju 2011 r. Ten rozłam ma istotne konsekwencje dla polityki irańskiej, a także dla kształtu, jaki przyjmie kraj, kiedy manewruje między dwoma nurtami ideologiczno-politycznymi.

W Części I omówimy rozłam między tymi nurtami i ideologiczno-polityczne wyzwanie, które Ahmadineżad siłą swojej osobowości i swojej mesjańskiej drogi rzucił Najwyższemu Przywódcy Chameneiemu.

W Częściach II i III omówimy reakcje Chameneiego na kryzys. Część II dotyczy wysiłków zwolenników Chameneiego, przede wszystkim w ciągu sześciu miesięcy zanim informacja o rozłamie przedostała się do wiadomości publicznej, wzmocnienia prawomocności jego reżimu przez gloryfikowanie go i przedstawianie jako imama, podczas gdy Część III zajmie się badaniem przez Chameneiego możliwości wyeliminowania prezydentury i zastąpienia jej systemem parlamentarnym, jako sposobem usunięcia rywali Ahmadineżada i Haszeniego Rafsandżaniego.

Rozłam w kierownictwie: Chamenei kontra Ahmadineżad

Od kiedy Mahmoud Ahmadineżad został prezydentem w 2005 r., on i irański Najwyższy Przewodnik Ali Chamenei byli sojusznikami we współpracy politycznej, w ramach której przeprowadzono ostateczną eliminację polityczną nurtu reformistycznego. Potem, jak się wydaje, ideologiczno/rewolucyjno/mesjański nurt, identyfikowany z Ahmadineżadem (który jest rywalem nurtu konserwatywno/tradycyjnego, obejmującego konserwatywnych przeciwników Ahmadineżada w Majlisie i starszych funkcjonariuszy, takich jak Haszemi Rafsandżani, bracia Laridżani i inni) zyskał zaufanie i legitymację od Chameneiego, chociaż Ahmadineżad był celem stałej krytyki ze strony swoich rywali w Majlisie od czasu wyborów.

Jednak w maju 2011 poważny rozłam między Przywódcą Chameneim a Ahmadineżadem został ujawniony publicznie; starcie pozornie było o wyrzucenie przez Ahmadineżada ministra wywiadu Hejdara Mosleihiego [1] . Najostrzejsza krytyka Ahmadineżada przyszła ze strony tych, którzy poprzednio mocno popierali go podczas sześciu lat jego prezydentury: Chameneiego i ajatollaha Takiego Mesbaha Jazdiego, uważanego za duchowego mentora Ahmadineżada. Inni znani zwolennicy, którzy odwrócili się od niego, to przewodniczący Rady Strażników ajatollah Ahmad Dżannati; Hossein Szariatmadari, redaktor naczelny irańskiej gazety „Kayhan”, członek Zgromadzenia Ekspertów ajatollah Ahmad Alam Al-Hoda i wielu innych, którzy natychmiast zajęli stanowisko zgodne ze stanowiskiem Najwyższego Przywódcy Chameneiego.

Po tygodniu w maju, podczas którego Ahmadineżad osobiście starł się z Chameneim, prezydent zaczął wspominać, że akceptuje autorytet Chameneiego. Jednak starcia między współpracownikami Ahmadineżada i Chameneiego trwają nadal. Były tam inwektywy i groźby, próby w Majlisie obalenia Ahmadineżada, wzajemne oskarżenia o korupcję i zamknięcie różnych mediów oraz aresztowanie współpracowników Ahmadineżada. Od czasu do czasu Chamenei interweniuje, żądając zakończenia publicznych kłótni.

Kręgi władzy w Iranie zgromadziły się wokół Najwyższego Przywódcy Chameneiego, zadeklarowały lojalność wobec niego i ujawniły swój główny argument przeciwko Ahmadineżadowi i jego współpracownikom, których nazywają „odstępczym nurtem”. Twierdzą, że zarówno Ahmadineżad, jak dyrektor jego biura, jego teść i prawa ręka, Esfandiar Rahim Maszaei, są członkami mesjańskiej sekty, która ma ambicje zmiany infrastruktury reżimu Rewolucji Islamskiej – to jest, pozbycia się doktryny rządów prawoznawcy (velayat-e faqih). Ludzie lojalni wobec Chameneiego ostrzegli, że mesjański nurt, do którego należy Ahmadineżad, twierdzi, że bezpośredni kontakt, jaki Ahmadineżad twierdzi, że ma z Ukrytym Imamem (Mahdim, mesjaszem szyitów) – które to twierdzenie popierają jego współpracownicy – daje Ahmadineżadowi moc do kierowania krajem bez potrzeby prawoznawcy – tj. Chameneiego – ponieważ rola Chameneiego stała się zbędna w świetle tego stosunku [2] . Należy zauważyć, że niektórzy napomykają, iż Ahmadineżad komunikuje się w Ukrytym Imamem poprzez Rahima Maszaeiego.Dyrektor biura Ahmadineżada Rahim Maszaei [3]

Przyczyny rozłamu

Wydaje się, że tło tego osobistego i ideologicznego rozłamu wychodzi poza incydent wyrzucenia ministra wywiadu Moslehiego, który media irańskie prezentowały jako jego przyczynę. Niedawno francuska agencja informacyjna AFP podała, że według raportu wywiadu godnego zaufania kraju powodem rozłamu było pragnienie prezydenta Ahmadineżada publicznego oznajmienia o militarnym programie nuklearnym Iranu, podczas gdy Chamenei wolał trzymać to w tajemnicy. W artykule w „Washington Post” z 6 maja 2011 r. David Ignatius napisał, że starcie wybuchło z powodu inicjatywy prawej ręki Ahmadineżada, Maszaeiego, ustanowienia otwartego dialogu z USA [4] . Inne wyjaśnienie dotyczy osobistego zagrożenia, jakie wyczuwa Chamenei wobec rosnącej siły Ahmadineżada i Maszaeiego, którzy przedstawiają mesjańskie twierdzenia i oznajmiają o rychłym pojawieniu się Mahdiego.

Religijno polityczne oskarżenia wobec Ahmadineżada ze strony obozu Chameneiego

Ponieważ poglądy i działania Ahmadineżada dotyczące pojawienia się Mahdiego są powszechnie znane od pewnego czasu, wydaje się, że oparte o religię twierdzenia kierowane obecnie przeciwko niemu mają na celu przygotowanie jego usunięcia. W przeszłości islamskiej i irańskiej były sytuacje, w który uzasadnienie religijne było formułowane dla rywalizacji politycznej – na przykład, kiedy rozeszli się szyici i sunnici lub kiedy ortodoksyjni szyici pognębili bahaitów.

Poniżej podajemy pewne niedawne oskarżenia przeciwko Ahmadineżadowi i jego współpracownikom:

Ahmadineżad jest częścią grupy mesjańskiej, która grozi reżimowi

Szyici imamici rozróżniają między “mniejszą okultacją” Ukrytego Imama (874-941), podczas której komunikował się ze społecznością wiernych szyitów za pomocą czterech deputowanych, a jego “wielką okultacją” (od 941 r. do dzisiaj), podczas której nie komunikuje się już przez deputowanych i która zakończy się wraz z jego pojawieniem.

Starsi duchowni ajatollah Mohammad Jazdi i ajatollah Mesbah Jazdi, wraz z przedstawicielami Chameneiego w rozmaitych instytucjach mówią, że Ahmadineżad i jego koledzy, członkowie „odstępczego nurtu” wierzą, w oparciu o pojęcia „mniejszej okultacji” i „wielkiej okultacji”, że teraz jest era „mniejszego pojawienia się” Mahdiego, w której pewne osoby mogą znowu komunikować się z nim bezpośrednio, i że w wyniku tego społeczność wiernych szyickich nie potrzebuje dłużej „rządów prawoznawcy” w celu zachowania poprawnego społeczeństwa islamskiego. Ponadto „odstępczy nurt” wierzy, że „wielkie pojawienie się” Ukrytego Imama, kiedy to pojawi się on i zbawi społeczność wiernych, zdarzy się w bardzo niedalekiej przyszłości [5] .

Ajatollah Mohammad Jazdi, przewodniczący “Stowarzyszenia wykładowców i badaczy seminariów teologicznych w Kum”, powiedział: “Twierdzenia pewnych kręgów, że komunikują się z Ukrytym Imamem, są bardzo niebezpieczne i kaznodzieje władz muszą walczyć z tym ze zdecydowaniem”. Ostrzegł, że te kręgi rozpoczęły walkę przeciwko „rządom prawodawcy” w przekonaniu, że pojawienie sie Ukrytego Imama zdarza się w dwóch etapach: „mniejsze pojawienie się” i „wielkie pojawienie sie”. Wierzą oni, powiedział, że teraz jest era „mniejszego pojawienia się”, podczas której kilka osób ma zdolność bezpośredniego komunikowania się z Ukrytym Imamem i otrzymywania jego instrukcji bez potrzeby pośrednictwa „rządów prawoznawcy” [6] .


Karykatura na opozycyjnej witrynie internetowej Rooz Online pokazuje Ahmadineżada przemawiającego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, z Maszzaeim doradzającym mu z kąta [7] .Aureola odnosi się do wypowiedzi Ahmadineżada z 2005 r.; w tym roku po wygłoszeniu przemówienia w ONZ-cie, powiedział on, że podczas jego przemowy wyczuwał, że był otoczony aureolą światła. Od tego czasu karykatury Rooz często przedstawiają go z aureolą symbolizującą jego mesjańskie pretensje.

Ahmadineżad należy do szatańskiego nurtu, pracującego na rzecz eliminacji “rządów prawoznawcy”; Maszaei rzucił na niego urok

W licznych niedawnych wywiadach i przemówieniach ajatollah Masbeh Jazdi, uważany za duchowego mentora Ahmadineżada, atakował Ahmadineżada i to, co nazywa „odstępczym nurtem”, do którego on należy. Powiedział, że Ahmadineżad jest częścią odstępczego i niebezpiecznego nurtu, który za poradą Szatana stara się wyeliminować „rządy prawoznawcy” i postawić współpracowników Ahmadineżada na czele reżimu.

W przemówieniu w Kum na początku czerwca 2011 r. ajatollah Mesbah Jazdi powiedział: „Niedawno [członkowie odstępczego nurtu] próbowali wpoić [w społeczeństwie] przekonanie, że [teraz, ponieważ] możemy komunikować się [bezpośrednio] z Ukrytym Imamem, nie ma dłużej żadnej potrzeby jego przedstawiciela [tj. Chameneiego]. W ten sposób całkowicie podważają ‘rządy prawoznawcy’… To jest teoria Szatana i jest bardziej niszcząca niż jakakolwiek jego [inna] działalność” [8] .


Poprzednio, 19 maja 2011 r. w przemówieniu na konferencji Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji Iranu Mesbah Jazdi powiedział: “W ostatnich latach pojawiło się podstępne niebezpieczeństwo dla ideologicznej podstawy społeczeństwa i Szatan używa wszystkich swoich prób i przebiegłości, żeby wpoić odszczepieńczy sposób myślenia… Strategią Szatana jest osłabienie statusu i świętości duchownych szyickich, co jest tylko drogą do osłabienia siły islamu i odsunięcia społeczeństwa od Boga… [Odszczepieńczy nurt] próbuje osłabić status reżimu i ‘rządów prawoznawcy’ oraz kwestionować potrzebę władcy prawoznawcy, przez wpajanie sposobu myślenia, według którego to Ukryty Imam rządzi krajem. Twierdzą, że według ich sposobu myślenia ‘dzięki duchowemu połączeniu [z Ukrytym Imamem] możemy osiągnąć to, czego chce Ukryty Imam i kierować krajem bez pośrednictwa i bez potrzeby ekspertów w islamie”.

Kontynuował: „Celem tej odstępczej myśli jest wpojenie w przyszłości poglądu, że wszelka działalność, plany i służba [publiczna] podczas obecnych lat zostały dokonane przez jednego odstępcę, najwybitniejszego stratega na świecie i że wykonujemy każdą czynność z jego inspiracji, i dlatego musi on zostać [wybrany ponownie na] następnego prezydenta i kierować krajem… Jest bardzo niebezpieczne, że w imię islamu i posługując się krwią męczenników oraz po tym, jak przecierpieliśmy tak wiele trudności, niektórzy mówią, że [ponowne] wybranie tego człowieka – który nie ma właściwego zrozumienia islamu ani jasnej przeszłości w Rewolucji – jest etapem na drodze do pojawienia się [Ukrytego Imama]… Nawet zakładając, że prawdopodobieństwo, iż Szatan istotnie ma taki plan, jest znikome, musimy uważać, mieć się na baczności i pokazać wrażliwość oraz działać poprawnie w obliczu [nadchodzących wydarzeń i fitna”.

Ajatollah Mesbah Jazdi napomknął także, że dyrektor jego biura Rahim Maszaei “rzucił na niego urok”. Powiedział, że od wyboru Ahmadineżada „słabe punkty w wymiarach ideologicznym i moralnym” były „stopniowo ujawniane; powstały sprawy, które niczym nie były usprawiedliwione i całkowicie nielogiczne – nieposiadające logiki intelektualnej ani wyjaśnienia religijnego, ekonomicznego lub politycznego. Faktem jest, że ten człowiek zachowuje się w sposób, który gniewa [także] jego najbliższych przyjaciół i jego najbardziej szczerych partnerów, i powoduje, że sprzeciwiają się mu i stoją twardo przeciwko niemu. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia dla jakiegokolwiek męża stanu, żadną [miarą] logiczną… [Prezydent] traktuje swoich najszczerszych przyjaciół jakby byli jego wrogami, jak to zdarzyło się podczas jego niesłusznego wyrzucenia kilku ministrów. Równocześnie powstało pytanie, czy to zachowanie jest zgodne z osobowością tego człowieka [Ahmadineżada]… Powiedziałem jednemu z moich najbliższych przyjaciół, że istnieje [prawdopodobieństwo] większe niż 90%, iż rzucono na niego urok. Ta sytuacja jest nienaturalna. Żaden inteligentny człowiek nie robi takich rzeczy, chyba że odebrano mu [samo]kontrolę” [9] .Ajatollah Mohammad Taki Mesbah Jazdi [10]

Na spotkaniu z aktywistami politycznymi 7 czerwca 2011 r. ajatollah Mesbah Jazdi ostrzegł, że członkowie „odstępczego nurtu” przeniknęli do ośrodków władzy i wezwał do „zidentyfikowania tego nurtu, który jest niebezpieczny dla reżimu i dla islamu, i powstrzymanie jego wpływów… Naszą nieprzekraczalną linią są ‘rządy prawoznawcy’. Możemy współpracować wewnątrz reżimu tylko z tymi, którzy akceptują tę zasadę… Obowiązkiem jest walka przeciwko każdemu, kto zamierza obalić reżim i islam… Jeśli nie będziemy walczyć z każdym, o którym wiemy, że planuje zdradę [tej zasady], zgrzeszymy i [pewnego dnia] będziemy musieli wyjaśnić, dlaczego nie wykonaliśmy naszego obowiązku, kiedy zobaczyliśmy [działania] odstępczego nurtu… Ten niebezpieczny nurt ma zdefiniowany plan odwrócenia każdego sektora społeczeństwa [od ‘rządów prawoznawcy’]. Musimy być czujni i musimy spełnić nasz obowiązek” [11] .

Odstępczy nurt – bardziej niebezpieczny niż wszystkie poprzednie odstępstwa od szyizmu

W przemówieniu w Kum 21 czerwca 2011 r. Mojtaba Zolnour, przedstawiciel Chameneiego w IRGC (który od tego czasu zrezygnował z tego stanowiska, ponieważ chce startować w wyborach do Majlisu w marcu 2012 r.) powiedział: „Nurt odstępczy myśli, że [teraz], przy końcu dni, ‘wielka okultacja’ stała się ‘małą okultacją’ i że podczas tej fazy okultacji ludzie są w stanie komunikować się z Ukrytym Imamem. Ahmadineżad myśli, że Maszaei komunikuje się w Ukrytym Imamem [i nalega na trzymanie się go]”.

Zolnour wyjaśnił, że rząd Ahmadineżada zaprosił króla Jordanii Abdallaha i prezydenta Jemenu Alego Abdallaha Saleha do Teheranu, ponieważ „rząd wierzy, że fakt, iż dwaj Abdallahowie są głowami państw arabskich jest oznaką rychłego pojawienia się [Ukrytego Imama]… Ahmadineżad wychwalał Alego Abdallaha Saleha i powiedział: ‘Nosisz imię trzech imamów i Proroka [Mahometa]’. Ten nurt wierzy, że król Jordanii Abdallah jest Sufjanem, który jest zwiastunem [rychłego] pojawienia się Ukrytego Imama, a więc chcieli zabrać go do gorących [źródeł] w Sarejn podczas jego wizyty w Iranie, żeby znaki, które zgodnie z tradycją pojawiają się na lędźwiach i ramionach Sufjana, pojawiły się na ciele króla”.

Zolnour kontynuował: “Kilka dni przed rocznicą śmierci Imama [ajatollaha Chomeiniego] Maszhaei powiedział, że 4 i 5 czerwca 2011 r. zdarzy się coś, co uciszy jego krytyków. Miał na myśli, że 4 czerwca zostanie męczennikiem i jego dusza wstąpi [do nieba], a 5 czerwca objawi się Ukryty Imam. Po tych deklaracjach członkowie tego [odstępczego] nurtu poszli po wizy do Arabii Saudyjskiej, ponieważ chcieli być w Mekce obok Ukrytego Imama, kiedy ten się pojawi” [12] .

W innym przemówieniu Zolnour wyjaśnił, że błędem jest zakładanie, iż sytuacja rozwiąże się sama, kiedy Ahmadineżad odetnie się od dyrektora Maszhaeiego: „Ahmadineżad i Maszhaei są jak bliźnięta syjamskie. Operacja rozdzielenia ich byłaby daremna, [ponieważ] umarliby. Ahmadineżad nie może zostać oddzielony od Maszhaeiego…” Zolnour dodał: „Atmosfera publiczna nie jest odpowiednia do takich posunięć [przeciwko Ahmadineżadowi], potrzebna więc jest cierpliwość; jednak odstępczemu gangowi nie można pozwolić, by robił, co chce” [13] .Przedstawiciel Chameneiego w IRGC, Mojtaba Zolnour [14]

W wywiadzie 6 czerwca 2011 r. dla irańskiej agencji informacyjnej Mehr Zolnour powiedział: “Ten współczesny nurt odstępczy stara się osłabić podstawy reżimu islamskiego… Jest bardziej niebezpieczny niż wszystkie poprzednie odstępstwa w historii szyitów i jest nawet bardziej niebezpieczny niż Towarzystwo Hodżdżatieh [15] … Jest nawet bardziej niebezpieczny niż reformatorzy, ponieważ oni otwarcie zwalczali wyrażanie religii, oznajmiając, że reżim islamski jest nieskuteczny i każdego dnia zajmowali wyraźnie antyreligijną postawę…

Ale nurt odstępczy pokrywa twarz hipokrytyczną maską religijną i ma dostęp do [ośrodków] władzy i kapitału i dlatego jest bardziej niebezpieczny… Głowy tego odstępczego nurtu powiązały swój los z prezydentem [Ahmadineżadem] i mam nadzieję, że ten związek rozerwie się, chociaż jest wysoce nieprawdopodobne, by taki rozłam [między Ahmadineżadem a tym nurtem] zdarzył się bardzo szybko… Jak długo ci ludzie są w rządzie, nie będzie oczyszczony z odstępczego nurtu” [16] .

Ahmadineżad z 2011 roku nie jest Ahmadineżadem z 2005 roku

W wywiadzie dla tygodnika “Shama” ajatollah Mesbah Jazdi wycofał się ze swojego poprzedniego poparcia dla Ahmadineżada: “W wyborach prezydenckich 2005 r. ktoś [Ahmadineżad], kogo nikt się nie spodziewał, doszedł do władzy… Jak to się zdarzyło? Jednym z elementów mających wpływ na [to wydarzenie] była [kampania] haseł, które ożywił 30 lat po zwycięstwie Rewolucji Islamskiej. Nie chcę osądzać, czy wierzył głęboko [w Rewolucję Islamską], czy nie, ale wydaje się, że rzucił te hasła i ludzie im uwierzyli…” [17]

Inni starsi ajatollahowie także odcięli się od Ahmadineżada, podając jako powody zrobienia tego jego zamieszanie w skandale korupcyjne i propagowanie polityki nacjonalizmu kosztem islamu. W wywiadzie członek Zgromadzenia Ekspertów, ajatollah Abu Al-Kassem Ghazali, który kiedyś był uważany za oczywistego zwolennika Ahmadineżada, powiedział irańskiej gazecie „Javan”, która jest utożsamiana z IRGC, że popierał Ahmadineżada w 2005 r., ale nie Ahmadineżada w 2011 r. Powiedział, że Ahmadineżad na początku prezydentury okazywał skromność, ale dzisiaj jest pod wpływem ludzi, którzy rabują skarbiec państwowy [18] . Ajatollah Mohammad Jazdi, przewodniczący Stowarzyszenia Wykładowców w Kum ostrzegł przed propagowaniem przez Ahmadineżada nacjonalizmu, nazywając to poważnym odchyleniem, ponieważ lud irański jest przede wszystkim muzułmański, a dopiero potem irański [19] .

Ahmadineżad chce pozostać u władzy nawet po ukończeniu drugiej kadencji

Podczas gdy zastrzeżenia ajatollaha Mesbaha Jazdiego i innych wobec Ahmadineżada mają naturę religijną, Abbas Salimi-Namin, przewodniczący Ośrodka Badań Współczesnej Historii Irańskiej, oskarżył Ahmadineżada o próbę pozostania przy władzy sprzecznie z konstytucją. Salimi-Namin, uprzednio zwolennik Ahmadineżada, powiedział, że pod wpływem swoich współpracowników Ahmadineżad został przekonany, że jest jedynym zbawicielem reżimu i z tego powodu działa na rzecz pozostania przy władzy, mimo że według konstytucji irańskiej prezydentem można być tylko przez dwie kolejne kadencje. Salimi-Namin dodał, że „gang odstępczy”, do którego należy Ahmadineżad, wykorzystuje wiarę ludzi w pojawienie się Ukrytego Imama, aby zdobyć głosy kręgów religijnych. Powiedział ponadto, że kręgi prezydenckie ingerują w wybory do Majlisy i zamierzają także ingerować w następne wybory prezydenckie.

W wywiadzie 18 maja 2011 r. dla irańskiej agencji informacyjnej Fars Salimi-Namin powiedział: “W rządzie Ahmadineżada jest wielu, którzy uważają, że w świetle wielkich zasług, jakie mają dla rewolucji [tj. reżimu] i w zapobieżeniu odstępstwu [tj. w zdławieniu ruchu reformatorskiego] nie powinni opuszczać areny – ponieważ jeśli to zrobią, rząd wpadnie w ręce ludzi, którzy są mniej oddani zasadom [reżimu]. Takie poczucie obowiązku… jest niczym innym jak wymówką… Jest wynikiem pochlebstw, które napełniły ich myślą o pozostaniu u władzy…” [20]Abbas Salimi-Namin, przewodniczący Ośrodka Badań Współczesnej Historii Irańskiej [21]

Mówiąc o Fateme Radżabi, żonie członka Rady Strażników i współpracownika Ahmadineżada Gholam-Hosseina Elhama, która nazwała Ahmadineżada „cudem trzeciego tysiąclecia”, powiedział: „Pochlebcy podszepnęli Ahmadineżadowi myśl, że bez niego państwo wpadłoby w poważne odstępstwo… Bez wątpienia pani Radżabi jest wśród niedoświadczonych elementów politycznych wpływających na wyobraźnię prezydenta. Obok Fateme Radżabi byli inni pochlebcy, którzy stopniowo zbudowali własną pozycję wokół Ahmadineżada i rozszerzali swoje wpływy na niego. Ci kumple w rządzie powiedzieli wiele słów, które niewątpliwie rozpaliły wyobraźnię Ahmadineżada. Nazywali go odnowicielem rewolucji i jej wartości. Przekonali go, że wszystkie wartości [rewolucji]… zostały stracone i że to on z powrotem ustawił rewolucję na właściwej drodze. Te pochlebstwa zaszkodziły prezydentowi; dzisiaj czuje on, że grunt musi być przygotowany na jego pozostanie przy władzy, z wymówką, że bez niego [jako prezydenta] rewolucja znowu zboczy z drogi.

Zgodnie z konstytucją irańską Ahmadineżad może służyć jako prezydent tylko przez dwie kadencje, a potem musi pozwolić narodowi na cieszenie się talentami innych kwalifikowanych osób. Ale najwyraźniej Ahmadineżadowi się to nie podoba i próbuje pozostać przy władzy, i uważa, że prawo i Najwyższy Przywódca stoją mu na drodze; maszeruje niegodną ścieżką… Ta interpretacja, tj. że kraj będzie prosperował tylko jeśli Ahmadineżad pozostanie [u władzy]… jest błędna… Złudzenie, któremu ofiarą padł Ahmadineżad, wynika ze znacznej aktywności pochlebców wokół niego i dlatego zamyka on oczy na liczne wykroczenia, jakie popełnia ten gang…

Odstępczy gang wykorzystuje wiarę religijną ludzi, żeby spełniać własne cele – to jest, zdobywać ich głosy. Siły religijne w naszym społeczeństwie mają znaczącą wiarę w Ukrytego Imama i dlatego ten gang ogłasza swoją bliskość do Ukrytego Imama, żeby zdobyć głosy tego kręgu… Ponieważ ta grupa spotkała się z nieugiętą opozycją prawa i przywódcy [Chameneiego], próbuje wpłynąć na wybory do Majlisu, a później [także] na wybory prezydenckie. Ahmadineżad musi odciąć się od swojej błędnej wiary, że jest zbawicielem rewolucji i że bez niego kraj będzie miał problem…”

„Nurt odstępczy” jest powiązany z wolnomularzami i Żydami; trzeba z nimi walczyć jak z bahaitami

Szczególnie warta zauważenia jest wypowiedź ajatollaha Mesbaha Jazdiego, w której porównuje „nurt odstępczy” z bahaitami w Iranie. W przemówieniu w Maszhad wezwał do zdecydowanej walki przeciwko „odstępczemu nurtowi” Ahmadineżada i wspomniał, że „nurt bahaitami powstał po fałszywych twierdzeniach o komunikacji z Ukrytym Imamem” [22] .

W artykule na witrynie internetowej Basirat, która jest identyfikowana z IRGC, stwierdzono, że „sekta Maszaeiego” jest związana z wolnomularzami, którą artykuł nazywa tajną organizacją założoną w XVIII wieku, żeby przygotować do przejęcia świata przez Żydów. Artykuł dodaje, że jest wielkie podobieństwo między wolnomularzami na świecie i przywódcami odstępczego nurtu w Iranie jeśli chodzi o wypowiedzi i działania. Na przykład mówi, że „ukryta tendencyjność na korzyść judaizmu” była widoczna w wypowiedzi Maszhaeiego z 2008 r., chwalącej przyjaźń ludu irańskiego z ludźmi w USA i Izraelu, i jest także ewidentna w obronie Maszaeiego przez Ahmadineżada po tym incydencie oraz jego twierdzeniach, że wypowiedzi Maszaeiego były zgodne z poglądami rządu. Artykuł wzywa do poważnego potraktowania ostrzeżenia ajatollaha Mesbaha Jazdiego, ponieważ „niebezpieczeństwo, które on wyczuwa, jest najgorszym, jakie kiedykolwiek groziło islamowi” [23] .

Chamenei podejmuje działania przeciwko “odstępczemu nurtowi”

Po tym jak funkcjonariusze reżimu stanęli po stronie Najwyższego Przywódcy Chameneiego przeciwko Ahmadineżadowi [24] , artykuł z 16 maja 2011 r. w tygodniku IRGC „Sobh-e Sadeq” ocenił, że Chamenei ruszy, żeby położyć kres „odstępczemu nurtowi”, który jest nazywany „Nowym Hodżdżatiehem” w nawiązaniu do akcji ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego przeciwko grupie Hodżdżatieh na początku lat 1980. Artykuł wyjaśnia, że określenie Hodżdżatieh stosowane jest do „nurtu odstępczego”, ponieważ, jak Hodżdżatieh, ten nurt odrzuca pojęcie „rządów prawoznawcy i zwalcza Najwyższego Przywódcę. Artykuł sugeruje, że tolerancja okazywana jak dotąd tej niebezpiecznej grupie, która twierdzi, że władza boska emanuje z jej związków z Ukrytym Imamem, rozpoczęła się od pragnienia Chameneiego dania Ahmadinażadowi drugiej szansy na odcięcie się od niej. Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [25] :Irański Najwyzszy Przywódca Ali Chamenei [26]

“Od niedawna wielu aktywistów politycznych i religijnych ostrzega… przed niebezpieczeństwem utworzenia odstępczej sekty zwanej czasami ‘Nowym Hodżdżatiehem’… Ideologiczne i religijne korzenie tej grupy są istotnie inspirowane przez Towarzystwo Hodżdżatieha. Według wiary tego gangu Ukryty Imam jest na progu pojawienia się. [Wierzą oni także, że] jak dotąd rządy islamskie [pod Chomeinim i Chameneim] były nazywane rządami uciemiężonych i działały w zwyczajny sposób – ale teraz jest era ‘rządów sprawiedliwości’, w których prawo do przywództwa jest dane tym, którzy posiadają specjalne moce [komunikowania się z Ukrytym Imamem’]… Według tej wiary, okres przejściowy [a mianowicie okres] rządów prawoznawcy… zakończył się i [teraz] cele rządu sprawiedliwości są osiągane przez specjalne osoby, które mają unikatowe moce boskie…

Ta grupa działa jak Towarzystwo Hodżdżatieha i używa retoryki, która odnosi się do wiary mahdyjskiej i do pojawienia [‘Ukrytego Imama’] w celu zamaskowania swoich odstępczych celów… Ta grupa używa pojęć takich jak sprawiedliwość, oczekiwanie [na pojawienie się ‘Ukrytego Imama’], rządy i zarządzanie światem i przedstawia szereg swoich działań jak gdyby kierował nimi Ukryty Imam lub jako orzeczenia wydane lub inspirowane przez niego”.

Artykuł wyjaśnia: „Początkowo Imam [Chomeini] milczał w sprawie starego Hodżdżatieha, ale przerwał milczenie po wyraźnym odstępstwie i skazał je [to Towarzystwo] na izolację i wykluczenie… z powodu braku poważnych [podstaw] dogmatycznych i społecznych…

Wydaje się, że jedną z przyczyn powściągliwości i braku natychmiastowych posunięć przeciwko tej grupie… było [pragnienie] dania szansy oszukanym ludziom, których ta grupa zamierzała wykorzystać w celu porwania reżimu i ominięcia Najwyższego Przywódcy i czystego islamu. Obrona tych osób, minimalizowanie ucieczek i przekonanie ludzi, to wszystko są [cele], które wymagają cierpliwości i inteligencji, a których Przywódca [Chamenei] jest godnym modelem. Jak i my, żołnierze przywódcy”.Chamenei do Ahmadineżada: „Gdyby to zależało ode mnie, sprzątnąłbym cię jeszcze zanim reżim stanie się parlamentarny” [27]

Maszaei odpowiada na oskarżenia postawione przeciwko niemu

Rahim Maszaei odpowiedział na postawione mu oskarżenia na konferencji prasowej 25 maja w agencji informacyjnej IRNA, w której uczestniczył dyrektor agencji i doradca Ahmadineżada Ali Akbar Dżawanfekr (później dokonano próby aresztowania go). Maszhaei odrzucił ataki na niego i twierdził, że jego poglądy zostały zainspirowane przez twórcę Rewolucji Islamskiej, ajatollaha Chomeiniego, który przeciwstawiał czysty islam zakorzeniony w Iranie islamowi amerykańskiemu. Według Maszhaeiego Teheran musi ogłosić, że Iran jest centrum kultury islamskiej i że każdy, kto chce studiować islam, musi tam przybyć. Wyjaśnił, że ataki na niego są w rzeczywistości skierowane na Ahmadineżada; kiedy rywale Ahmadineżada zorientowali się, że cieszy się on szerokim poparciem społecznym, woleli zamiast tego atakować jego współpracowników.

W sprawie wypowiedzi ajatollaha Mesbaha Jazdiego Maszhaei powiedział: “Oni przesadzili aż do twierdzenia, że rzuciłem urok na prezydenta. Niektórzy z tych ludzi, którzy mają stanowiska [we władzach] przyszli do mnie i powiedzieli: ‘przed tym spotkaniem doradzono nam ostrożność, ponieważ Maszhaei jest czarnoksiężnikiem, który rzuca urok’… Oni [krytycy rządu] powiedzieli: ‘chociaż był wielokrotnie ostrzegany przed Maszhaeim, Ahmadineżad nie słucha, [co znaczy, że] Maszhaei rzucił na niego urok i uczynił go swoim uczniem…’

Ahmadineżad jest wybitną religijną postacią konserwatywną, która ucieleśnia szczyty pobożności, walki, sprawiedliwości i służby. Nie mogą niczego zrobić przeciwko niemu, więc zamiast tego kierują swoją krytykę na [mnie], ale Ahmadineżad powiedział im, że się mylą i że ufa [mi]. Jeśli wystąpią przeciwko Ahmadineżadowi, stracą wszystko, ponieważ doszli [do władzy] dzięki niemu. Bez niego, kto by ich wybrał? Zawdzięczają [swoją pozycję] jego pracy jako burmistrza [Teheranu] i [prezydenta] podczas dziewiątego rządu”.

Maszhaei dodał: “Jeśli Ahmadineżad zostanie wygnany z obozu konserwatywnego, nic nie pozostanie. Ahmadineżad popiera umiłowanego Przywódcę [Chameneiego] jeśli chodzi o politykę i rządzenie państwem i nie podda się niesprawiedliwym żądaniom swoich rywali, którzy nie mogą występować przeciwko niemu i dlatego mówią, że Maszhaei rzucił na niego urok… Jeśli Maszhaei jest czarnoksiężnikiem, to dlaczego nie przełamiecie [uroku] i dlaczego się boicie? Czy nie ma wśród was ani jednego, który potrafi przełamać urok Maszhaeiego i uratować przed nim Ahmadineżada?” [28]Ahmadineżad, z aureolą, grozi wysadzeniem Iranu w powietrze swoimi ambicjami nuklearnymi [29]


*A. Savyon jest dyrektorką Media Project; Y. Mansharof jest parcownikiem naukowym w MEMRI.


Przypisy (nie spolszczone):

[1] See MEMRI Inquiry and Analysis No. 685, „Following Ahmadinejad-Khamenei Rift, Khamenei Bolsters His Status as Iran’s Supreme Leader,” May 2, 2011, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/5244.htm .

[2] Senior security official Masoud Jazairi explained that the term „deviant stream” applies to anyone who questions the principle of the rule of the jurisprudent. Mehr (Iran), June 14, 2011.

[3] Image source: Fars (Iran), October 23, 2011.

[4] The Washington Post (USA), May 6, 2011.

[5] A similar explanation was given by Khamenei’s representative in the Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), Mojtaba Zolnour (hawzahnews.ir, June 21, 2011), by Ayatollah Mesbah Yazdi (rasanews.ir, May 19, 2011), and in a Sobh-e Sadeq article on May 16, 2011.

[6] Jihannews (Iran), August 3, 2011; Rasanews.ir, July 7, 2011. It should be noted that the claims are based on statements by Ahmadinejad and his associates about his relationship with the Hidden Imam. On this topic, see also:

MEMRI Special Dispatch No. 1328, „Iran President Ahmadinejad: 'I Have a Connection With God, Since God Said That the Infidels Will Have No Way to Harm the Believers’; 'We Have [Only] One Step Remaining Before We Attain the Summit of Nuclear Technology’; The West 'Will Not Dare To Attack Us,'” October 19, 2006, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/1914.htm; MEMRI Inquiry and Analysis No. 357, „The Doctrine of Mahdism: In the Ideological and Political Philosophy of Mahmoud Ahmadinejad and Ayatollah Mesbah-e Yazdi,” June 4, 2007, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2217.htm .

[7] Roozonline.com, September 25, 2011.

[8] Mehr (Iran), June 3, 2011

[9] Fararu (Iran), May 14, 2011.

[10] Image source: IRNA (Iran), September 28, 2011.

[11] Fararu, Javan (Iran), June 7, 2011.

[12] Hawzahnews.ir, June 21, 2011.

[13] Mehr (Iran), June 21, 2011.

[14] Image source: IRNA (Iran), December 4, 2011.

[15] An Iranian messianic group that claimed to have direct contact with the Hidden Imam, and was outlawed by Ayatollah Khomeini in the early 1980s.

[16] Mehr (Iran), June 6, 2011. .

[17] Rasanews.ir, May 19, 2011.

[18] Javan (Iran), July 31, 2011.

[19] Jihannews (Iran), August 3, 2011.

[20] Fars (Iran), May 18, 2011.

[21] Image source: Fars (Iran), October 24, 2011.

[22] Rajanews (Iran), July 23, 2011.

[23] The article stated further that elements from the Hojjatieh Society were involved in the current fitna, and that the „deviant stream” was exploiting the belief in the appearance of the Hidden Imam (intidhar) and various superstitions regarding the End of Days, as evident from a CD named „The Imminent Appearance [of the Hidden Imam],” in whose production the deviant stream was involved. Basirat (Iran), August 3, 2011.

[24] An example is IRGC Commander Mohammad Ali Jafari’s support of Khamenei. At a Basij conference he said, hinting at Ahmadinejad, that the higher a man’s position, the more exposed he is to the danger of moral corruption, and added: „If we don’t fight the [deviant] spirit, pride will take us over and, according to the Koran, Satan will take us over and we will leave the path of truth… Khamenei’s prudent management resolved the latest crisis and removed the worry from the hearts of regime supporters in the face of several doctrinal and political beliefs [that have taken hold] among Ahmadinejad’s associates. The efforts and good management by the leader [Khamenei] prevented this incident from becoming the main focus of the country, though it will remain in the minds of most of the regime’s supporters, and will not be expunged. Fararu (Iran), May 28, 2011.

[25] Sobh-e Sadeq (Iran), May 16, 2011.

[26] Image source: IRNA (Iran), October 17, 2011.

[27] Roozonline.com, October 17, 2011.

[28] IRNA (Iran), May 28, 2011. Mahramaneonline.com, which is close to Mashaei, mocked Ayatollah Mesbah Yazdi’s statements and wondered why his knowledge as an ayatollah did not help him break the spell. Mahramaneonline.com, May 16, 2011. [29] Roozonline.com, October 17, 2011.