W artykule z 29 listopada 2017 r. w irańskie gazecie „Javan”, która jest związana z ideologicznym obozem tego kraju, komentator Abdollah Motevalian napisał o wyższości Rewolucji Islamskiej Iranu nad innymi rewolucjami na świecie, które, jak powiedział, zanikają po kilku latach. Przedstawił zasady islamskiego modelu rewolucyjnego irańskiego reżimu i wyjaśnił, jak uczynić ten reżim globalnym przez eksport rewolucji. Celem islamskiej rewolucji, podkreślił – podobnie jak podkreślają to przedstawiciele reżimu – jest zbudowanie nowego porządku świata – szyicko-islamskiego – na ruinach zachodniego porządku świata.

Cytując Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji, tj., że islam będzie cywilizacyjnym wyzwaniem dla Zachodu, Motevalian napisał, że islamski reżim rewolucyjny Iranu, który rozszerzył się na Azję Środkową, Kaukaz, Zatokę Adenu, Bab al-Mandab, granice Chin i wybrzeże Morza Śródziemnego, jest islamską siłą zdolną do ukształtowania nowego porządku świata.

Motevalian (Źródło: Javanonline.ir, 29 listopada 2017)

Poniżej podajemy tłumaczenie artykułu Motevaliana:

„Iran stanie się w przyszłości jednym z biegunów świata”

Wszyscy eksperci i politolodzy na świecie przyznają, że Rewolucja Islamska w Iranie jest wyjątkową rewolucją, niepodobną do żadnej w poprzednich stuleciach na świecie, i że ma silny i szeroki wpływ na kilka dziedzin równocześnie:

 1. Usuwanie tyranii i zwalczanie wewnętrznych dyktatur [na przykład, w Iranie, chodzi o usunięcie Szacha w 1979 r.]
 2. Podniesienie flagi walki z reżimem globalnej arogancji [tj. USA i sojusznikami USA].
 3. Stworzenie osi oporu i kierowanie wojną przeciwko okupacyjnemu reżimowi syjonistycznemu.
 4. Kierowanie opinią publiczną świata.
 5. [Prowadzenie] globalnej misji i planu stworzenia globalnych rządów Mahdiego [mesjasza szyitów].

Musimy jednak wiedzieć, że gdyby ta [ideologia] wrogości wobec arogancji [tj. USA i Zachodowi] nie miała wymaganych narzędzi i zasad, to, jak wszystkie inne rewolucje, rozpadłaby się w krótkim czasie lub co najwyżej w pierwszym dziesięcioleciu, stopniowo aż do ostatecznej porażki.

Poniżej jest kilka zasad [które muszą być wprowadzane w życie, żeby zapewnić], że islamska rewolucja będzie nadal realizowała swoje cele [w Iranie] i na świecie:

Zidentyfikowanie wroga (tj. zidentyfikowanie reżimu arogancji); wiara w potrzebę walki z wrogiem; rewolucyjny dyskurs; strategia walki; wytrwanie w walce, bez żadnych przerw; duch dżihadystyczny; plan walki; niestrudzoność; uczynienie z tego wojny narodu i zmobilizowanie [do tego] całego ludzkiego potencjału kraju; poleganie na krajowych i narodowych zasobach (zarówno materialnych, jak duchowych); a także:

Poleganie na potencjale spoza kraju i używanie go do walki, która polega na rozszerzaniu biernej obrony narodowej; wiara wszystkich polityków państwa, nurtów i partii, włącznie z członkami rządu, w walkę z reżimem arogancji; prawość wśród administratorów i pracowników państwowych i ich stanowcze odrzucenie każdej zmazy kapitalizmu lub gromadzenia majątku; zidentyfikowanie wrogich metod wroga – dużo ważniejsze od zidentyfikowania samego wroga; brak strachu przed wrogiem i sankcjami (tj. nie wpadanie w panikę); wykorzystywanie we właściwym momencie, szybko i do maksimum słabych punktów wroga i zamiana gróźb wroga w okazje [dla nas]; monitorowanie oznak szpiegostwa wroga i monitorowanie starań wroga, by infiltrować [kraj i społeczeństwo], włącznie z infiltracją przez jego elementy [tj. piątą kolumnę]; prowadzenie informacyjnej i kulturalnej propagandy wobec wszystkich kroków [reżimu] we wszystkich dziedzinach; opieranie się pokusom wroga i zwracanie uwagi na jego metody wrogości; zachowanie nieustannej   wszechstronności w adaptowaniu się do wszystkich wymagań państwa we wszystkich dziedzinach, włącznie z ekonomią, polityką kulturą i tak dalej.

Iran znajduje się obecnie w 40. roku rewolucji i idzie ku swoim wzniosłym celom ze zdecydowaniem i dumą, mimo trudności wewnętrznych. Neutralizuje wszystkie spiski reżimu arogancji i stał się supermocarstwem w regionie, i jest niezależny. Hebrajsko-zachodnia-wahabistyczna oś jest wściekła z powodu serii porażek [jakich doznała z rąk Iranu] i poddaje się Iranowi na głównych frontach w regionie, na jednym za drugim. Niezależnie od tego, czy reżim arogancji tego chce, czy nie, nie ulega wątpliwości, że Iran stanie się w przyszłości jednym z biegunów świata.

„Musimy zbudować Nowy Porządek Świata”

Przez ostatnich 40 lat Iran z powodzeniem rozszerzył swoją penetrację – z północy do Azji Środkowej i na Kaukaz; z południa, do Zatoki Adenu i Bab al-Mandab; ze wschodu do granicy Chin; i z zachodu, do wybrzeży Morza Śródziemnego.

Wyraźnie widać oznaki strachu przed potęgą i wpływami Iranu w [trzystronnym] wspólnym pokazie marionetek saudyjskiego reżimu, który panuje w Hidżaz, Zachodu i reżimu syjonistycznego – przeciwko [osi oporu, składającej się z] Libanu, Iranu i tak dalej.

Nie zapomniano strategicznych punktów widzenia i przewidywań Samuela Huntingtona [tj. Zderzenie cywilizacji]. Powiedział on: „Po ZSRR jest osiem cywilizacji. Z nich tylko kultury islamska i chińska zderzą się [z Zachodem] w przyszłości, a będzie to pełne przemocy i krwawe”.

Teraz, 30 lat po tym, jak Huntington to powiedział, świat widzi spadek potęgi Zachodu i nabieranie kształtu przez wielką cywilizację islamu:

 1. Ameryka ma 17 bilionów dolarów długu i praktycznie jest ekonomicznym bankrutem.
 2. Świat widzi kształtowanie się wielobiegunowego reżimu z azjatyckim podejściem, w którym Iran jest główną osią.
 3. Iran stał się mocarstwem numer 1 w regionie i jest bardzo wpływowy.
 4. Narody świata nienawidzą zachowania Zachodu ogólnie, a Ameryki w szczególności; Ta nienawiść wzrasta z dnia na dzień.
 5. Wewnętrzne problemy w Ameryce i w Europie narastają, a to ułatwia [powstanie] warunków do wyłonienia się nowych sił.
 6. Zachodnie imperia medialne padają; administracja mediów zmienia się szybko i nie jest już dłużej wyłącznie w rękach Zachodu.
 7. Iran jest umieszczony na najlepszym miejscu na kontynencie [azjatyckim] i jest niekwestionowanie najzasobniejszy na świecie pod względem ropy i energii.
 8. Iran ma materialną i duchową potęgę i potencjał, by eksportować swoją rewolucję na cały świat.
 9. Saudyjski reżim, który panuje w Hidżaz, doznał porażek, we wszystkich swoich knowaniach ekspansji, a wszystkie jego groźby i wysiłki przeciwko Iranowi stały się okazjami dla Iranu.
 10. Zachód, a szczególnie Ameryka, nie może spełnić potrzeb swojej ludności z powodu słabości liberalno-kapitalistycznej [ideologii] i stał się bezradny wobec ruchu Wall Street [sic].

Dlatego trzeba dopasować nasze mocne punkty ze słabymi punktami wrogów i nasza dyplomacja musi być dopasowywana zgodnie z długofalowymi celami rewolucji.

Musimy przygotować się do zbudowania nowego porządku świata. Musimy zbudować nowy porządek świata, a nie czekać na innych, by kształtowali przyszłość według ich doktryny i ich celów…

Dzień za dniem musimy wzmacniać naszą armię i media, realizować rewolucyjny dyskurs Imama [ajatollaha Ruhollaha] Chomeiniego i przygotować się, używając dżihadystycznego i rewolucyjnego modelu, do odegrania [naszej] roli w przyszłości świata.