W mowie poprzedzającej piątkowe modły w Kum w Iranie 24 lipca 2020 r. irański szyicki duchowny, Sajed Abbas Mousawi Motlagh, wykładowca seminaryjny i ekspert spraw religijnych, powiedział, że koronawirus jest świecki i został uwolniony w celu zaszkodzenia wiernym i doprowadzenia religijnych społeczeństw do świeckości.

Inny duchowny, ajatollah Abbas Tabrizian, który jest przeciwnikiem zachodniej medycyny i nazywa siebie “ojcem islamskiej medycyny”, zamieścił 17 lipca na swoim kanale Telegramu channel zestaw opartych na islamie wskazówek w sprawie używania maseczek do kontrolowania szerzenia się wirusa. Tabrizian powiedział, że szariat wymaga, by kobiety zakrywały twarz ponieważ nie muszą utrzymywać rodziny i są w domu przez większość czasu, podczas gdy mężczyźni, którzy muszą być poza domem zarabiając pieniądze, nie mogą spędzać całych godzin z zakrytymi twarzami z powodu nabudowania dwutlenku węgla, co bardziej szkodzi niż pomaga. Wyjaśnił także, że tylko kobiety szerzą choroby, a to jest kolejny powód i to w dodatku do moralnego wymogu, by kobiety zakrywały twarze, mają również religijny wymóg.  

W tydzień po opublikowaniu jego wypowiedzi, ajatollah Tabrizian twierdził, że zostały opublikowane przez jego studentów i nie pochodzą od niego.

Poniżej podajemy główne punkty wypowiedzi obu duchownych:

Saed Abbas Mousawi Motlagh: „Ten zły wirus został stworzony przez człowieka przeciwko ludzkości”, a jego celem jest “poprowadzenie społeczeństwu ku sekularyzmowi”

W mowie wygłoszonej przed piątkowymi modłami 24 lipca w Kum, Sajed Abbas Mousawi Motlagh – który nosi tytuł hojatoleslam, tuż poniżej rangi ajatollaha – powiedział:

„Ten zły wirus jest stworzony przez człowieka i jest spiskiem przeciwko człowiekowi i ludzkości. Według szlachetnego [najwyższego] Przywódcy [Alego Chameneiego] jest to zły wirus z wielu powodów. Głównym powodem jest to, że ten wirus jest świecki. To jest, jednym z jego destrukcyjnych wpływów jest zmienianie kultur, szczególnie głęboko religijnych kultur. To znaczy, że w dodatku do tego, że jest politycznym i ekonomicznym wirusem, jego [celem] jest zmiana religijnych kultur i prowadzenie społeczeństwa ku sekularyzmowi…

Hojatolislam Sajed Abbas Mousawi Motlagh wygłasza mowę. Źródło: Tasnim, Iran, 25 lipca 2020

Wrogowie religii i [islamskiej] rewolucji [Iranu] aspirowali do [zrealizowania] projektu zamknięcia [miejsc świętych]. Ale ten projekt nie udał się. Starali się i nadal starają o zamknięcie miejsc świętych, grobów proroków, meczetów… podczas gdy według oficjalnych statystyk mniej niż pół procenta [ludzi] w tych miejscach świętych może być narażona na infekcję…”

Aby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej:

Ajatollah Tabrizian: „Mężczyźnie wcale nie łapią lub zarażają się [chorobami] z powietrza lub od innej osoby; [przenoszenie choroby i zarażanie innych] jest unikatowe dla kobiet”

17 lipca na swoim kanale Telegramu ajatollah Abbas Tabrizian, irański duchowny, który jest przeciwko zachodniej medycynie i nazywa siebie “ojcem islamskiej medycyny”, zamieścił zestaw opartych na islamie wskazówek do używania maseczek dla kontrolowania szerzenia się wirusa.

Tydzień po opublikowaniu tego twierdził, że nie są jego, ale że zamieścił je jeden ze studentów z jego seminarium.

Poniżej podajemy główne punkty tych wskazówek:

„Dzisiaj, we wszystkich ludzkich społeczeństwach walka z koronawirusem jest jedną z głównych obaw rządów. Tym, co wyraźnie pokazuje nieskuteczność nowoczesnej medycyny, jest rosnąca śmiertelność [z powodu koronawirusa] na całym świecie.

Islamska medycyna i jej naukowa doktryna z powodzeniem zaoferowały najlepszą drogę do leczenia różnych chorób i dowodzą tego doświadczenie, obserwacje i statystyka w ostatnich miesiącach… Wobec tego złego wirusa postanowiliśmy zastosować słowa Ahl Al-Bajt [według szyitów, Ahl Al-Bajt składa się z Proroka Mahometa i jego domowników], które były bardzo mocne [w sprawie] używania zasłony na twarz i spełniać ich instrukcje. W tym artykule szukamy odpowiedzi w Ahl Al-Bajt na pytanie, czy maski są niezbędne na wszystkich poziomach [irańskiego] społeczeństwa.

Aby to wyjaśnić, spojrzymy najpierw na ścisłe instrukcje islamu dla nakryć głowy, a potem na ukrytą w tym mądrość islamu. W islamie i w świętym prawie szariatu noszenie hidżabu [przez kobiety] jest właściwe od początku w celu zapobieżenia pewnym chorobom, takim jak cholera i inne przykłady, jak koronawirus. W islamie nakrycie głowy jest zalecane i czasami wymagane dla mężczyzn i kobiet, ponieważ obowiązkiem kobiet jest noszenie hidżabu i zakrywanie głów w społecznych sytuacjach [gdzie obecni są obcy mężczyźni] lub w nie prywatnych sytuacjach, oraz dla mężczyzn, noszenie turbanu, to jest, nakrycia głowy, jest szczególnie rekomendowane w brudnych miejscach, takich jak łazienki. (Podobnie, jest wymagane lub rekomendowane, by kobiety nosiły nikab, a w dzisiejszej interpretacji jest wymagane lub rekomendowane noszenie maseczki, kiedy wychodzi się z domu, co ma korzyść zapobiegania chorobom i cholerze.)

Wyjaśnienie tej nowoczesnej mądrości prawa szariatu w odniesieniu do strategii islamskiego system opieki zdrowotnej, jest następujące: ponieważ patogeniczne mikroorganizmy krążą w powietrzu, osiadają najpierw na głowach ludzi i pasmach włosów, a następnie są przekazywane przez usta i nos do ciała i powodują choroby. Dlatego, w celu zapobieżenia różnym chorobom, takim jak cholera i tym podobne, ogólnie, [należy] używać religijnej doktryny, głównie dla zakrywania głowy w brudnych miejscach. Tak więc, zakrywanie głowy jest zasadnicze i niezbędne zarówno dla mężczyzn, jak kobiet w celu zapobieżenia różnym chorobom i cholerze.

Ważnym punktem jest, że… zachowanie [reguł] hidżabu i zakrytych włosów dla kobiet w [miejscu] publicznym i na zewnątrz domu jest, w dodatku do bycia regułą szariatu, ukrytą mądrością, która, jak wspomniano wcześniej, chroni zdrowie i życie kobiety oraz ciało i duszę. Dla mężczyzn jednak, fakt, że islam podkreśla turban lub nakrycie głowy samo w sobie potwierdza boży interes w ochronie zdrowia mężczyzn.

Następne pytanie, które może wydawać się podejrzane, jest następujące: dlaczego islam nie czyni zasadniczego rozróżnienia między mężczyznami i kobietami [w kwestii] nakryć głowy, zalecając, by kobiety absolutnie musiały zakrywać twarze maską, ale nie zaleca ani nie wymaga [tego] od mężczyzn, nawet zakazując im zasłaniania twarzy – to jest [czy noszenie maseczki] jest odpychające?

Patrząc na wypowiedzi Ahl Al-Bajt i rzeczywistości, odpowiedź jest bardzo jasna: z powodu potrzeby utrzymania rodziny mężczyźni są zazwyczaj bardzo aktywni poza domem i jeśli zakrywają twarze i jest to od nich wymagane, używają dużo dwutlenku węgla, który gromadzi się za maseczką przez długi czas, co może spowodować szkody i choroby. Innymi słowy, ta aktywność czyni więcej szkód niż dobra i dlatego święte prawo szariatu uważa noszenie maseczki za odpychające. Kobiety, z drugiej strony, zazwyczaj nie są odpowiedzialne za utrzymywanie [rodziny] i spędzają większość czasu w domu, i dlatego nic nie przeszkadza im w noszeniu maseczek poza domem, i jest to nawet pożądane.  .

Wynikiem jest:

Krótkie spojrzenie na szkołę objawień [słowa imamów] prowadzi nas do ważnego punktu, że ich instrukcje są realne i rozwiązują [problem] do końca dni i ich wypowiedzi naprawdę są uniwersalne, przekraczające czas i przestrzeń.

Być może można powiedzieć, że mężczyźni wcale nie łapią lub nie zarażają się [chorobami] z powietrza ani od innej osoby. [Przenoszenie chorób i zarażanie innych] jest unikatowe dla kobiet i zarażenie kobieta-mężczyzna pochodzi z bliskich kontaktów. Tak więc, jeśli tylko kobiety noszą maseczki, to wydaje się to wystarczające, by zapobiec szerzeniu się koronawirusa i mężczyźni nie muszą ich nosić.

Jeśli prawo szariatu rekomenduje, by kobiety zakrywały twarze i podkreśla, że mężczyźni nie mają tego robić, to w dodatku do moralnego interesu jest to całkowicie zgodne z islamskim systemem opieki zdrowotnej…

[Podpis],

Biuro ajatollaha Tabriziana.[1]

Biuro Tabriziana: Wypowiedzi przypisane mu były “zamieszczone przez jednego z jego studentów” i nie są “w żaden sposób opiniami ajatollaha Tabriziana”

Kiedy ten wpis wywołał burzę oburzenia, biuro Tabriziana opublikowało zaprzeczenie tego, co nazwało wypowiedzią przypisaną mu na jego kanale Telegramu, dodając, że zostało to zamieszczone przez jednego z jego studentów:

„Drodzy, zwróćcie uwagę, artykuł zamieszczony niedawno na kanale tego biura, zatytułowany ‘Maseczki i koronawirus’… został zamieszczony przez jednego z jego studentów… i w żaden sposób nie jest opinią ajatollaha Tabriziana”[2].


[1] T.me/DaftareAyatollahTabrizian/8906, July 17, 2020.

[2] T.me/DaftareAyatollahTabrizian/8983, July 26, 2020.