W wykładach zamieszczonych w czasie od października 2016 do stycznia 2019 roku na kanale YouTube Instytutu Nur Uz-Zamaan w Pittsburghu w Pensylwanii, imam z Pittsburgha, Naeem Abdullah, skupiał się na temacie Żydów. Powiedział, że “imperium amerykańskie jest przez wielu uczonych uważane za … kontynuację Imperium Rzymskiego” i że Żydzi “kierują wszystkim”, mówiąc “albo prawdziwi Żydzi, albo aszkenazyjscy [Żydzi]”. Powiedział, że w otwierającym rozdziale Koranu “prosimy Allaha, by kierował nas na prostą drogę i [nie] czynił nas podobnymi do Żydów…  ‘ani do tych, co zbłądzili’ – chrześcijan”. Powiedział, że Mojżesz i Jezus i ich prawdziwi wyznawcy byli muzułmanami, dodając, że “kiedy wypaczasz religię, jaką oni przynieśli … masz te inne religie” i przeszedł do opowieści o dobrze znanej historii, o której powiedzial, że jest z Koranu, o Allahu przekształcającym grupę Żydów w małpy i świnie.

Mówiąc swoim słuchaczom, że wygnanie przez Mahometa Żydów z Medyny “jest wyraźnie i oczywiście istotne dla naszej sytuacji” i że “musimy być dokładnym przeciwieństwem” tych Żydów, powiedział, że Żydzi “nie wyszli organizować [bo] mają wszystkie pieniądze”. Twierdził także, że judaizm i chrześcijaństwo zostały dokooptowane przez “religię białej supremacji” i zamienione w “religię zwolenników białej supremacji”. Powiedział, że czarni, którzy uważają się za Żydów, nie “odnosza korzyści z Izraela tak jak wszyscy inni”.

Inne wideo zamieszczone na kanale YouTube Instytutu Nur Uz-Zamaan przedstawiają imama Abdullaha, mówiącego o czarnych ludziach i islamie. W kazaniu zamieszczonym 22 stycznia 2018 r. powiedział, że czarni Amerykanie muszą zrozumieć, że są „pod okupacją”. Porównał obecną sytuację czarnego mężczyzny w Ameryce do sytuacji Izraelitów za faraona w czasach biblijnego Egiptu, mówiąc, że młodzi izraeliccy mężczyźni i młodzi czarni mężczyźni dzisiaj są „wrogiem publicznym numer jeden”.  Czarni rodzice muszą uczyć tego swoje dzieci, powiedział, i muszą także uczyć je, że „zabijanie czarnych ludzi nie ustanie” do czasu wyłonienia się „grup takich jak Czarna Armia Wyzwolenia”, których mandatem będzie „odwet wobec każdego policjanta, który kogoś zabił”[1]. Abdullah dodał: „Wszyscy musicie o tym pomyśleć”. W wykładzie zamieszczonym na YouTube 12 stycznia 2019 r. Abdullah powiedział, że „Czarny nacjonalizm, jak definiowaliśmy go na początku, nie jest sprzeczny z islamem” i że „w rzeczywistości czarny nacjonalizm jest Sunną”.

W programach w radio Nur Uz-Zamaan imam Abdullah omawia „ofensywny dżihad” i swojego współlokatora z Nowego Jorku, Tarika Shaha – „jednego z moich Wazir” – który, oskarżony w współpracę z Al-Kaida, przyznał się do winy; mówi: 9/11 i inne zamachy terrorystyczne były działaniami pod obcą flagą; porozumienia z Żydami i niewiernymi „nie są nic warte”; Żydzi są tchórzami

Imam Abdullah jest także jednym z prezenterów stacji radiowej Instytutu Nur Uz-Zamaan Institute[2] i istnieje archiwum tysięcy godzin jego audycji na Player.fm.[3]. W audycjach mówi on o ofensywnym dżihadzie jako „rodzaju dżihadu, o którym współcześni skorumpowani uczeni próbują mówić, że jest bezpodstawny”[4]; mówi, że 9/11 większość innych zamachów terrorystycznych była działaniami pod obcą flagą[5]; i posługuje się islamską historią, żeby powiedzieć, że nie można ufać Żydom i niewiernym, że ich porozumienia „nie są warte niczego” i że Żydzi są tchórzami[6].

Opisując, jak dzielił mieszkanie z Tarikiem Shahem, który został aresztowany 29 maja 2005 r. pod zarzutem spiskowania w celu dostarczenia materialnego wsparcia Al-Kaidzie i przyznał się do winy[7], Abdullah powiedział: „Tarik Shah, jak go spotkałem, to bardzo ciekawe, kiedy zostałem częścią kongregacji Muhammada Sharifa, byłym istotnie emirem w okręgu Nowego Jorku, a on był pod moim przywództwem, on był jednym z moich wazir [zastępców]… Po tym jak wyjechałem z okręgu Nowego Jorku… i przeszedłem do Pittsburgha a następnie do Filadelfii, byłem właśnie w pracy w Nowym Jorku i przyszły wieczorne wiadomości… i twarz Tarika Shaha zajmuje całe wieczorne wiadomości: ‘Podejrzany o terror’. To było jak 'Och!’… musiało być jakby… '3 [w nocy] lub coś takiego, to było mniej więcej w tym czasie. A w tym czasie jak myślę ‘Przychodzą’, bo kiedy przeniosłem się do Poughkeepsie w Nowym Jorku, zanim miałem własne miejsce, mieszkałem z nim pod tym samym adresem pocztowym”[8].

Szydząc z FBI powiedział, że musieli „fabrykować przestępstwa” i cytując niezidentyfikowaną książkę powiedział o pracy policji w latach 1960., że „wiele spraw nie opiera się na rzeczywistym wywiadzie” ale raczej na „donosicielach i łapówkach”. Powiedział: „Przeglądali książkę telefoniczną i brali nazwiska… albo szli na cmentarz… i używali nazwisk z książki telefonicznej lub nagrobków jako swojej listy donosicieli… po prostu, żeby powiedzieć, że pracują”. Twierdził, że w latach 1960. większość policjantów nie miała rzeczywistych informatorów, ale raczej fabrykowała ich, by uzasadnić swoje pensje i powiedział, że policja działa obecnie w ten sam sposób, ale ma większy budżet i więcej technologii. Inne agencje, takie jak  Department of Homeland Security, powiedział, robią to, co robią, żeby uzasadnić swoje pensje[9].

Według jego osobistej strony internetowej, Naeem Abdullah, pierwotnie z Nowego Jorku, został muzułmaninem w 1991 r. i „odniósł korzyści [z nauk] wielu uczonych, nauczycieli i przywódców” włącznie z imamem Sirajem Wahhajem – współodpowiedzialnym za zamach bombowy z 1993 r. na World Trade Center, któremu nie postawiono zarzutów, a który zeznawał jako świadek charakteru na rzecz szejka  Omara Abdel Rahmana, „Ślepego szejka”[10]. Jego strona internetowa informuje także, że był ochotnikiem w City Department of Corrections Nowego Jorku i że wykładał przez kilka lat, wygłaszając kazania w całych USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Sudanie[11]. Występował w reportażu w czerwcu 2018 r. o lokalnych obchodach 'Eid al Fitr, które były otwarte dla ogólnej publiczności[12].

Instytut Nur Uz-Zamaan pokazuje na swojej stronie zdjęcie Al-Hajj Malik El-Shabazz, pseudonim Malcolm X, i cytuje jego słowa o budowaniu „nowych mostów” do „naszej afrykańskiej ojczyzny”[13]. Oznajmia, że jest „niezależną instytucją islamską”, która jest „prywatnie finansowana i oddana odrodzeniu Sunny i Proroka Mahometa”[14] i że działa w partnerstwie z meczetem Al-Mu’min, gdzie Naeem Abdullah jest imamem. Wykłady i kazania w tym klipie były wygłoszone w meczecie Al-Mu’min.

Meczet Al-Mu’min pisze na swojej stronie internetowej, że jego podstawową misją „jest dostarczanie cennych usług muzułmanom na terenie Pittsburgha i członkom lokalnej społeczności”[15]. Jest wymieniony na liście „Zasobów duchowych i międzywyznaniowych” na stronie „HELP Initiative”[16]   oraz w Rodef Shalom Congregation, która stwierdza, że jest to „wszechstronna inicjatywa mieszkańców do ochrony, wzmocnienia i odbudowania atakowanych społeczności East Endu”.  

Odwiedź stronę MEMRI Kazania imamów na Zachodzie tutaj.

Aby zobaczyć klip MEMRI TV z wykładami imama Naeema Abdullaha, skupiającymi się na Żydach, kliknij tutaj lub poniżej:

Aby zobaczyć klip MEMRI TV z kazaniami imama Naeema Abdullaha, skupiającymi się na czarnym nacjonalizmie i islamie, kliknij tutaj lub poniżej:

Poniżej podajemy teksty klipów MEMRI TV:

15 października 2016: „Amerykańskie imperium” uważa się za „kontynuację Imperium Rzymskiego”; „Żydzi kierują wszystkim”; Żydzi aszkenazyjscy nie są „prawdziwymi Żydami”

Naeem Abdullah:  Niektórzy z was myślą, że nie ma już Imperium Rzymskiego, bo wasza [znajomość] historii jest nieco słaba. Wielu uczonych uważa amerykańskie imperium za Pax Romana i za kontynuację Imperium Rzymskiego. To są ci sami ludzie, tylko przenieśli stolicę. Także jeśli spojrzycie głębiej, za kulisy – Żydzi kierują wszystkim. Prawdziwi Żydzi czy aszkenazyjscy [Żydzi]?

[…]

7 kwietnia 2018: „Prosimy Allaha”, by nie „uczynił nas podobnymi do Żydów” albo chrześcijan

Naeem Abdullah:  Prosimy Allaha, by kierował nas na prostą drogę, drogę tych, którzy mają Twoje błogosławieństwo. Na wszelki wypadek, nie na drogę tych, którzy mają Twój gniew. Jeśli czytasz komentarze, to wiesz, że Allah mówi o Żydach. W fatiha [otwierający Koran rozdział] prosimy Allaha, by kierował nas na prostą drogę i [nie] uczynił nas podobnymi do Żydów. To jest w waszym fatiha. ”I nie jak ci, którzy zbłądzili” – chrześcijanie.

[…]

Mojżesz i Jezus i ich ”prawdziwi wyznawcy” byli muzułmanami – ”kiedy wypaczasz religię, którą oni przynieśli – to masz te inne religie”  

Wielu ludzi może próbować to wypaczyć i wykręcić i powiedzieć: „Patrz, wy nienawidzicie chrześcijan i Żydów”. Nie, nie, nie… Prorok Mojżesz był muzułmaninem. Prorok Jezus był muzułmaninem. Jego prawdziwi wyznawcy byli muzułmanami.  Kiedy wypaczasz religię, którą oni przynieśli – to masz te inne religie.

[…]

Ponieważ Żydzi „uczynili szyderstwo ze swojej religii… niektórzy z nich zostali zamienieni w małpy i świnie”

Allah wspomina specjalnie konkretną grupę Dzieci Izraela, którzy żyli nad morzem. Jak wspomniałem, ta historia jest w Koranie, pomyślcie o mentalności, jak była potrzebna – zrobienie tego, co oni zrobili. Izraelici mieli szabat w sobotę, który trwa od wieczornych modłów w piątek do wieczornych modłów w sobotę… Są pewne rzeczy, których nie robią. W tym czasie ci ludzie, którzy żyli nad morzem, mieli zakaz połowów. I Allah postanowił ich sprawdzić. Uczynił, że było pełno łatwych do złapania ryb podczas szabatu.

[…]

Nie potrafili oprzeć się temu testowi. Co zrobili? Czy wyszli w sobotę i łowili? Nie! wzięli sieci i wędki i wszystko i wyszli w piątek przed szabatem. Zostawili to tam i ignorowali, a potem po szabacie – po sobocie, po wieczornych modłach – przyszli i mieli ryby. Widzicie, jak igrali z religią Allaha? Myśleli, że Allah zaakceptuje taką głupią wymówkę… „My nie łowiliśmy, to robiły sieci i wędki”. Uczynili szyderstwo ze swojej religii. Allah dał im wyraźny nakaz, a oni próbowali znaleźć sposób na złamanie rozkazu Allaha, udając, że nie łamią rozkazu. Spójrzcie na tę mentalność. Wiecie, że za tym… Niektórzy z nich zostali zamienieni w małpy i świnie, dosłownie… Dosłownie. Dosłownie! Ale nie pociągajcie tego zbyt daleko, bo kiedy czytacie komentarze, wszyscy uczeni mówią także, że te małpy i świnie nie rozmnażały się. Bo niektórzy ludzie myślą, że część Żydów, którzy istnieją teraz, są w rzeczywistości potomkami małp i świń. Nie, oni nie mieli dzieci ani żadnego potomstwa.

[…]

29 czerwca 2018: Wygnanie Żydów z Medyny przez Mahometa „jest wyraźnie i oczywiście istotne dla naszej sytuacji”; „Żydzi mają wszystkie pieniądze”

Allah daje nam kilka lekcji, kiedy Prorok Mahomet wygnał z Medyny jedno z plemion żydowskich, Banu Nadir – to jest piękne, ponieważ to jest… Wszystko jest istotne, ale to jest wyraźnie i oczywiście istotne dla naszej sytuacji. Kiedy Prorok Mahomet powiedział im, że muszą opuścić Medynę, bo złamali przymierze, byli zdradzieccy, pracowali z niewiernymi i próbowali zabić Proroka i podważyć islam, mimo że zgodzili się robić inaczej, chronić miasto i chronić wszystkich, którzy w nim żyli… Prorok Mahomet powiedział im, że muszą odejść.

[…]

„Wyciągnijcie naukę” z wygnania żydowskiego plemienia z Medyny przez Proroka Mahometa; „wszystko jest ustawione przeciwko muzułmanom”

Wyciągnijcie naukę z tego. Koran to nie książka z bajkami. Więc co mówi wtedy Allah? [Mówi:] „Wy myślicie, że oni są zjednoczeni, ale ich serca są podzielone”. „Wy myślicie, że oni są zjednoczeni, ale ich serca są podzielone”. Jeśli [nie] chcemy tego samego, musimy być tego dokładną odwrotnością. Jak towarzysze Proroka Mahometa. Nie wyszli organizować – Żydzi mają wszystkie pieniądze. Byli częścią wewnętrznego wroga.

Między muzułmanami byli hipokryci, oni znali tajemnice. Kurajszowie byli zewnętrznymi wrogami. Wszystko jest ustawione przeciwko muzułmanom.

[…]

29 grudnia 2018: „Religia białej supremacji dokooptowała religię judaizmu – a także chrześcijaństwa”

Wzięli judaizm i zrobili go na religię białej supremacji. Masz czarnych ludzi, którzy uważają się za Żydów. Nie odnoszą takich korzyści z Izraela, jak wszyscy inni, prawda?

[…]

Religia białej supremacji dokooptowała religię judaizmu. [Także] chrześcijaństwa. Religia białej supremacji dokooptowała religię chrześcijaństwa.

22 stycznia 2018: Czarni ludzie w Ameryce „żyją pod okupacją”

Naeem Abdullah: Arabsko chrześcijański duchowny, który jest z Palestyny, był tutaj w Pittsburghu. Spotkaliśmy się z nim i rozmawialiśmy z nim.

[…]

On rozumie, co to jest, żyć pod okupacją. Jedną z wielu rzeczy, jakich nie rozumiemy w tych dniach, jest to, że żyjemy pod okupacją. Niektórzy z was nie są tak „przebudzeni” jak wam się wydaje.

[…]

Musicie zrozumieć, że żyjecie pod okupacją. Nie ma żadnej innej współczesnej grupy, która pasuje do tej kategorii wyraźniej niż czarny mężczyzna w Ameryce. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli myślicie, że Koran jest tylko książką historyczną, jesteście zdezorientowani.

[…]

„Publicznym wrogiem numer jeden jest młody mężczyzna; w czasach Mojżesza był to młody mężczyzna wśród Izraelitów; w Ameryce w 2018 r. jest to młody czarny mężczyzna”  

Allah mówi, że faraon uciskał grupę między nimi. Oczywiście, jak mówiliśmy przez całe kazanie, tą grupą byli Izraelici. A jak ich uciskał? Poświęcał lub zabijał ich chłopców. Młody chłopiec był celem. Młody chłopiec jest celem w takiej sytuacji. Tak, wszyscy oni byli uciskani – mężczyźni, kobiety, młodzi, starzy – ale cel… Publicznym wrogiem numer jeden jest młody mężczyzna. W czasach Mojżesza był to młody mężczyzna wśród Izraelitów. W Ameryce w 2018 r. jest to młody czarny mężczyzna. I jako rodzice młodych czarnych dzieci musimy prowadzić te rozmowy z naszymi dziećmi. Nie tylko jedna rozmowę, to musi być część ich konstrukcji. [Musimy powiedzieć:] „Słuchaj, żyjesz pod okupacja, synu. Czy wiesz, co znaczy okupacja? To znaczy, że twoje życie nie jest nic warte. To znaczy, że możesz zostać zabity, a najlepsze, co mogę zrobić, to pomścić twoją śmierć i zabiją mnie zaraz po tym”.

[…]

12 stycznia 2019:  „Zabijanie czarnych ludzi nie ustanie… aż [pojawią się] grupy takie jak Czarna Armia Wyzwolenia”; „Czarny nacjonalizm… nie jest sprzeczny z islamem”

Zabijanie niewinnych czarnych ludzi nie ustanie ani nie zmniejszy się, aż pojawią się grupy takie jak Czarna Armia Wyzwolenia, a ich mandatem będzie odwet przeciwko każdemu policjantowi, który kogoś zabił. Wszyscy musicie o tym pomyśleć.

[…]

Czy my, czarni ludzie, mamy prawo rządzić się sami? Odpowiedź brzmi „tak”. Czarny nacjonalizm, w sposób, w jaki zdefiniowaliśmy go na początku, nie jest sprzeczny z islamem. W rzeczywistości czarny nacjonalizm jest Sunną.


[1] A prominent BLA member, Assata Shakur, remains an FBI Most Wanted Terrorist. Fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/joanne-deborah-chesimard, accessed January 22, 2019.

[2] Imamnaeem.weebly.com, Nuruzzamaaninstitute.org/nur-uz-zamaan-radio, Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/polygyny-taadud-az-zajaat-unfiltered-imam-naeem-abdullah, accessed January 25, 2019.

[3] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio, accessed January 30, 2019.

[4] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/the-life-jihad-of-shehu-uthman-dan-fodiyo, 37:20, 2014.

[5] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/the-repercussions-of-the-paris-attacks, 35:00, 2016, Player.fm/series/1213965/157207240, 32:40, 2016.

[6] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/the-battle-of-al-khandaq-the-ditch-627-ce-with-imam-naeem-abdullah, 24:00, 2015.

[7] Archives.fbi.gov/archives/news/pressrel/press-releases/two-american-citizens-charged-with-conspiring-to-provide-material-support-to-al-qaeda, May 29, 2005; Nytimes.com/2007/05/08/nyregion/08terror.html, May 8, 2007; Washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/30/AR2005053001195.html, May 31, 2005.

[8] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/terror-discussion-on-newly-released-documentary-on-entrapment-of-muslims, 1:10:00, 2015.

[9] Player.fm/series/nur-uz-zamaan-radio/conquest-of-makkah-630-with-imam-naeem-abdullah, 30:00, 2015.

[10] Cbsnews.com/news/siraj-wahhaj-arrested-amalia-new-mexico-father-imam-possible-link-1993-world-trade-center-bombing-court-documents, August 10, 2018.

[11] Imamnaeem.weebly.com, accessed January 22, 2019.

[12] Pittnews.com/article/132977/news/islamic-community-comes-together-to-celebrate-eid-al-fitr, June 20, 2018.

[13] Nuruzzamaaninstitute.org, accessed January 22, 2019.

[14] Nuruzzamaaninstitute.org/about-us, accessed January 22, 2019.

[15] Masjidmuminpgh.blogspot.com, accessed January 22, 2019.

[16] Helppgh.org/spiritual-interfaith-resources, Helppgh.org/about-help, accessed January 22, 2019.