Ruch Fatah, kierowany przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej (AP) Mahmouda Abbasa, nadal wyraża poparcie dla terrorystów, którzy przeprowadzają ataki na Izraelczyków i określa ich mianem patriotycznych bohaterów. [1] Wśród tych terrorystów jest 'Udaj Al-Tamimi, sprawca dwóch niedawnych ataków: 9 października 2022 r. strzelaniny na punkcie kontrolnym w Szu’afat we Wschodniej Jerozolimie, w którym zginęła izraelska żołnierka, Noa Lazar, i kolejnej strzelaniny dziesięć dni później przy wejściu do izraelskiego miasta Ma’ale Adumim, podczas której on sam został zabity. [2] Po jego śmierci funkcjonariusze Fatahu i wysokiej rangi członkowie aparatu bezpieczeństwa AP odwiedzili namioty żałobne wzniesione dla Al-Tamimiego w kilku miejscach na Zachodnim Brzegu, a Fatah wyprodukował plakaty wychwalające go jako „bohatera męczennika”.

Oto kilka przykładów tych wypowiedzi i plakatów.

Funkcjonariusz Fatahu Muhammad Al-Madani i jego zastępca podczas wizyty u rodziny Al-Tamimiego w Anata: Fatah podąża drogą walki

Muhammad Al-Madani, członek Komitetu Centralnego Fatahu i szef jego Komisji Rekrutacji i Organizacji, odwiedził rodzinę Al-Tamimiego w mieście 'Anata wraz z innymi funkcjonariuszami Fatahu. Zastępca Al-Madaniego w Komisji Rekrutacji i Organizacji, 'Abd Al-Mun’im Hamdan, powiedział podczas tej wizyty, że „Fatah podąża drogą walki u boku sił [politycznych] i kochających wolność [bojowników] naszego narodu aż [osiągniemy] zwycięstwo, wyzwolenie i ustanowienie niepodległego państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą”. [3]

Funkcjonariusz Fatahu Abbas Zaki: „Al-Tamimi zginął jako męczennik atakując wroga”

Członek Komitetu Centralnego Fatahu, 'Abbas Zaki, również złożył kondolencyje rodzinie 'Udaja Al-Tamimiego. Po wizycie zamieścił na Facebooku wpis, że „Al-Tamimi zginął jako męczennik, atakując wroga i nie uciekając”. Dzień wcześniej odwiedził namiot żałobny wzniesiony na cześć Al-Tamimiego w okolicach Hebronu. [4] 


Wpis 'Abbasa Zaki’ego na Facebooku

Funkcjonariusz Fatahu Azzam Al-Ahmad: Fatah został założony w celu wyzwolenia Palestyny

Członek Komitetu Centralnego Fatahu i Komitetu Wykonawczego OWP, 'Azzam Al-Ahmad uczestniczył w imprezie w namiocie żałobnym po Al-Tamimim wzniesionym w siedzibie Fatahu w Dżenin. Na tej imprezie, w której uczestniczyli również miejscowi przywódcy Fatahu, w tym sekretarz oddziału 'Ata Abu Rumeileh, Al-Ahmad powiedział: „Swoimi ofiarami i walką, która będzie trwała aż do ustanowienia niepodległego państwa, nasz naród udowadnia swoje umiłowanie wolności ”. Dodał: „Fatah został ustanowiony w celu wyzwolenia Palestyny ​​i wyrażenia pragnienia ludzi o wolności, niezależności, opróżnienia więzień i osiągnięcia wszystkich naszych uzasadnionych praw”. [5]

Funkcjonariusz Fatahu 'Azzam Al-Ahmad w namiocie żałobnym po 'Udaju Al-Tamimim w siedzibie Fatahu w Dżenin (Wafa.ps, 22 października 2022)

Rzecznik Fatahu tweetuje na cześć Al-Tamimiego

Mounir Al-Jaghoub, rzecznik Komisji Rekrutacji i Organizacji Fatahu, zamieścił na Twitterze grafikę chwalącą „męczennika” Al-Tamimiego, „który przeprowadził bohaterskie operacje na punktach kontrolnych Szu’afat i Ma’ale Adumim” i napisał: „Są tacy, którzy wyróżniają się w pisaniu ostatniego rozdziału swoich opowieści, aż do ostatniego tchnienia, ostatniego strzału, ostatniego pocisku, do ostatniego drgnienia ich ciał. Niech Allah zlituje się nad nim i umieści go w Swoich przestronnych ogrodach obok sprawiedliwych, męczenników i proroków…” [6]

Tweet Al-Jaghouba (Twitter.com/MonirAljaghoub, 19 października 2022)

Funkcjonariusze ochrony PA odwiedzają namioty żałobne w siedzibie Fatahu w Nablusie i Dżeninie

Różne oddziały Fatahu na Zachodnim Brzegu również wyraziły poparcie dla Al-Tamimiego. Jak wspomniano wyżej, centrala ruchu w Dżeninie, jak również sztab w Nablusie postawiły dla niego namioty żałobne, które odwiedzali funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa AP.

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa AP w namiocie żałobnym w oddziale Fatahu w Nablusie  (Mobile.twitter.com/Awdah_TV, Facebook.com/Panorama.Nablus, 22 października 2022)

Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa AP w namiocie żałobnym w oddziale Fatahu w Dżeninie (Facebook.com/profile.php?id=100070889614920, Facebook.com/hbt.allh.7, 22 października 2022 r.)

Plakaty terrorysty w mediach społecznościowych Fatahu wychwalają go jako bohaterskiego wojownika

Różne oddziały Fatah udostępniły na swoich platformach społecznościowych plakaty terrorysty Udaja Al-Tamimiego, na których jest on przedstawiony jako wojownik w mundurze.

Plakat na Facebooku oddziału Fatahu we wschodniej Jerozolimie (Facebook.com/iqlimalquds, 22 października 2022)

Plakat na Facebooku oddziału Fatahu w Ramallah: „Bohater Udaj Al-Tamimi” (Facebook.com/profile.php?id=100064863727360, 20 października 2022)

Oświadczenie oddziału Fatahu w Dżeninnie chwali Al-Tamimiego, wzywa do ogólnej mobilizacji, konfrontacji z IDF

Po śmierci Al-Tamimi 19 października 2022 r. oddział Fatahu w Dżeninie wydał oświadczenie, w którym pochwalił „męczennika buntownika” i wezwał do „konfrontacji z okupacją”. W oświadczeniu czytamy:

„W imię Allaha Współczującego i Miłosiernego

‘Wśród wierzących są tacy, którzy są wierni temu, co przysięgli Allahowi. Niektórzy wypełnili swoje przysięgi, a inni czekają na wyznaczony czas. W najmniejszym stopniu nie zmienili swojego zobowiązania’. (Koran 33:23)… 

Pochylamy głowy na cześć i uznanie… tych, którzy walczyli do ostatniej kuli i do ostatniego tchnienia, i którzy oddali swoją najcenniejszą własność [tj. swoje życie] jako posag dla Jerozolimy i Palestyny.

Pełen dumy, chwały i szacunku Fatah w Dżeninie eskortuje na swoje zaślubiny [7] Księżyc Palestyny ​​i stolicy Jerozolimy, umęczonego buntownika, który usiłował stawić czoła [wrogowi], 'Udaja Al-Tamimiego, którego czysta krew nasyciła ziemię ukochanej ojczyzny.

O masy naszego szanownego ludu w dystrykcie Dżenin, ruch Fatah wzywa was do ścisłego przestrzegania strajku generalnego w dystrykcie i zapowiada powszechną mobilizację i konfrontację z agresją we wszystkich obszarach tarcia i konfrontację z uciskiem okupacji.

Błogosławieni są szlachetni męczennicy naszego ludu: umęczony dowódca i założyciel działalności wojskowej [Fatahu] w dystrykcie Dżenin, dr 'Abdullah Al-’Absi Abu Al-Teen; umęczony heroiczny buntownik Mateen Dabajat; umęczony bohaterski więzień Muhammad Maher Turkman, [8] [i] umęczony bohaterski rycerz na polu bitwy, Udaj Al-Tamimi…

Obietnica jest obietnicą, a przysięga przysięgą. Dlatego buntownik nie umiera [naprawdę], a zwycięstwo bez wątpienia zbliża się z pomocą Allaha.

[Życzymy] chwały i życia wiecznego naszym sprawiedliwym męczennikom, naszym dzielnym więźniom bliskiego zbawienia, a naszym odważnym rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

To jest rewolucja, do zwycięstwa, do zwycięstwa, do zwycięstwa.

Ruch Fatah, dystrykt Dżenin”.


Oświadczenie oddziału Fatahu w Dżeninie (Facebook.com/profile.php?id=100070889614920), 20 października 2022)

Nagranie z pierwszego ataku Al-Tamimiego na Facebooka Fatahu: „Zobaczcie bohatera! Obejrzyjcie moment, w którym dokonano heroicznego aktu na punkcie kontrolnym Shu’afat” (Źródło: Facebook.com/palestfatehh1965 , 9 października 2022 r.)


[1] See also MEMRI Special Dispatch No. 9896, Fatah Officials Pay Condolence Calls To Families Of Terrorists From Jenin Who Carried Out Bnei Brak, Tel Aviv Attacks – April 13, 2022.

[2] See MEMRI Special Dispatch No. 10273, Qatari, Al-Jazeera Journalists Praise Palestinian Terrorist Uday Al-Tamimi, Perpetrator Of Two Shooting Attacks And Killer Of Female Israeli Soldier: He Is A Hero And Will Be 'Forever Immortalized In History’, October 20, 2022.

[3] Wafa.ps, October 22, 2022.

[4] Facebook.com/profile.php?id=100050667511111, October 21-22, 2022.

[5] Wafa.ps, October 22, 2022.

[6] Twitter.com/MonirAljaghoub, October 19, 2022.

[7] This is a reference to the Islamic belief that a martyr weds 72 black-eyed virgins in Paradise. See MEMRI Inquiry & Analysis Series No 61: The Joy of the Mothers of Palestinian 'Martyrs’, June 27, 2001.

[8] ‘Abdullah Abu Al-Teen, a member of Fatah’s military wing, and Mateen Dabaya, a member of the military wing of the Palestinian Islamic Jihad, were killed in a gunfight with Israeli security forces in Jenin on October 14. Muhammad Maher Turkman participated in a shooting attack in the Jordan Valley on September 4, 2022. He was captured by Israeli security forces after suffering burns from a Molotov cocktail he intended to throw, and died of his wounds on October 14.