9 października 2023 r. Komitet Centralny Fatahu pochwalił bojowników palestyńskich zaangażowanych w stawianie czoła „zbrodniom i agresji okupanta” oraz „atakowanie wroga” na Zachodnim Brzegu, w Gazie i gdzie indziej. W oświadczeniu Komitet wezwał palestyńskie społeczeństwo do „odpowiedzi na wezwania do konfrontacji” z Izraelem i eskalacji sytuacji w terenie „w każdym obszarze konfliktu i w całej ojczyźnie”, aby pomóc Palestyńczykom w Strefie Gazy.

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty oświadczenia: [1]

„Do mas naszego ludu, który jest strażnikiem prawdy:

Zaszczytne pozdrowienia wyrażające uznanie i dumę, gdy towarzyszycie procesji męczenników, którzy spełnili swój obowiązek [poświęcenia duszy] na drodze do wolności, która jest teraz bliższa niż kiedykolwiek. Dzięki waszej niezłomności, ofiarom i zaangażowaniu na rzecz waszej ziemi, waszej Jerozolimy, waszych więźniów, waszemu oporowi i waszym prawom, skracacie życie tej nikczemnej okupacji.

Gratulujemy siłom bohaterstwa, które stawiają czoła zbrodniom i agresji okupanta, atakując wroga, a nie uciekając, i broniąc ludzi w każdej wiosce, obozie dla uchodźców i mieście na Zachodnim Brzegu Palestyny ​​i dumnej Strefie Gazy…

Och, nasi ludzie na arenach konfliktu i niezłomności, i miłujący wolność ludzie na całym świecie! Właśnie teraz, w tej chwili, nasz naród palestyński prowadzi otwarty konflikt przeciwko tej okupacji, która wykorzystała swoją rasistowską, krwiożerczą i kolonialną mentalność, wraz z czystkami etnicznymi i bezczeszczeniem miejsc świętych… aby doprowadzić region do eksplozji, przed którą ostrzegaliśmy od dawna…

W świetle zbrodniczej wojny, która została wypowiedziana naszemu narodowi na wszystkich granicach geograficznych naszej ojczyzny, naszym obowiązkiem oraz obowiązkiem krajów arabskich, naszego narodu i świata jest:

  1. Zjednoczyć się w sposób rzeczywisty i świadomy wokół możliwości jedności narodowej, [jedności] w walce w terenie, [jedności politycznej i dyplomatycznej], wszelkimi dostępnymi nam środkami, aby wspólnie prowadzić tę kampanię.
  2. Społeczeństwo musi odpowiedzieć na wezwania do konfrontacji i przeciwstawienia się agresji i zbrodniom w Gazie i [Zachodnim] Brzegu oraz do eskalacji wszystkich stref konfliktu z okupantem w całej naszej ojczyźnie Palestynie, aby bronić naszego narodu i stanąć po stronie naszych mieszkańców w Strefie Gazy…
  3. Musimy bronić naszych ludzi przed jakąkolwiek agresją lub krzywdą ze strony stad osadników, którzy zostali uzbrojeni i poinstruowani, by dokonywać morderstw i podpaleń przeciwko naszemu ludowi, naszej ziemi i naszej własności.
  4. Należy ogłosić bardziej zdecydowane stanowisko Arabów przeciwko okupacji oraz tym, którzy ją popierają i wspierają, [by] położyć kres zbrodniom okupacyjnym, bronić naszego narodu i przedstawić światu  jego odpowiedzialność za obronę narodu palestyńskiego i wdrożenie międzynarodowych decyzji dotyczących sprawy [palestyńskiej].
  5. Uznanie prawa narodu palestyńskiego do wolności, sprawiedliwości, zakończenia okupacji i wprowadzenia w życie samostanowienia jest kluczem do bezpieczeństwa, pokoju i stabilności w regionie i na świecie. Nikomu nie wolno myśleć, że sprawę palestyńską i prawa naszego narodu można zignorować.
  6. Społeczność międzynarodowa, która przyjmuje podwójne standardy i która jest odpowiedzialna za naszą nakbę oraz wspiera okupację, musi ponownie ocenić swoje humanitarne stanowisko i wznowić poszanowanie międzynarodowych decyzji i praw humanitarnych dotyczących uciskanych narodów, a przede wszystkim narodu palestyńskiego”.

[1] Wafa.ps, October 9, 2023.