Poniżej podajemy fragmenty programu telewizyjnego, w którym wystąpił egipski salafita Muhammad Al-Zawahiri, brat przywódcy Al-Kaidy. Program nadała CBC TV 4 października 2012 r.

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć to wideo w MEMRI TV.

Muhammad Al-Zawahiri: Nie należę do Al-Kaidy ani żadnej innej organizacji, ale mówiąc ideologicznie, zgadzam się z wszystkimi tymi organizacjami, Naszym wspólnym mianownikiem jest islamski szariat.

Prezenter: Zgadza się pan z ideologią Al-Kaidy?

Muhammad Al-Zawahiri: Z ideologią, ale nie biorę udziału w ich działalności. Ludzie Al-Kaidy wyznają sunnicką ideologię.

Prezenter: Ale ta ideologia wyraża się w działalności, z którą nie zgadza się pan, jak pan mówi. ..

Muhammad Al-Zawahiri: Nie powiedziałem, że się z nią nie zgadzam. Ani zgadzam się, ani nie zgadzam. Mówię, że nie jestem członkiem żadnej organizacji, więc proszę mnie nie pytać o rzeczy, których nie zrobiłem.

[…]

Tak samo, jak Allah nakazuje nam modlić się i iść na pielgrzymkę Hadż oraz trzymać się monoteizmu, nakazuje nam prowadzić dżihad i ustanowić szariat. Chcemy w pełni zaprowadzić szariat, w [ramach] prawnych ograniczeń. Nie zaprowadzimy czegoś, jeśli pora nie jest odpowiednia, jeśli doprowadzi to do niepożądanych lub szkodliwych rezultatów. Chcemy stosować naszą religię tak, jak jest ujawniona w szariacie.

[…]

Walka z Izraelem, walka z Żydami jest obowiązkiem religijnym spoczywającym na każdym z nas. Być może z powodu okoliczności – jego słabości, jego interesów – rząd egipski zignorował ten obowiązek religijny spoczywający na nim. To jest obowiązek religijny spoczywający na każdym muzułmaninie.

[…]

Prezenter: Nadal nie rozumiem, jak patrzy pan na koncepcję państwa: odrzuca pan demokrację, odrzuca pan wymiar sądownictwa z powodu praw stworzonych przez człowieka…

Muhammad Al-Zawahiri: Nie musi pan wchodzić w te szczegóły – odrzucam wszystko, co jest sprzeczne z islamem. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się też ze wszystkim, co jest do przyjęcia przez prawo islamskie.

Prezenter: Czy uważa pan, że wybory…

Muhammad Al-Zawahiri: Wybory są nielegalne.

Prezenter: Wybory są sprzeczne z szariatem?

Muhammad Al-Zawahiri: Są na to dowody w szariacie.

Prezenter: A więc uważa pan, że wybory, które się odbyły…

Muhammad Al-Zawahiri: Tak powiedzieli Allah i Prorok Mahomet. Jestem gotów usiąść i dyskutować o tym z każdym, kto może dowieść coś przeciwnego.

Prezenter: A więc uważa pan, że wybory naruszyły szariat i że nasze prawa stworzone przez człowieka naruszają szariat

Muhammad Al-Zawahiri: Absolutnie i myślę, że tak powinni uważać wszyscy muzułmanie.

Prezenter: Także demokracja narusza szariat?

Muhammad Al-Zawahiri: Każdy, kto mówi inaczej, może przedstawić dowody. Jeśli takie dowody istnieją, wycofam to.

Prezenter: A więc nie uznaje pan wyniku tych wyborów?

Muhammad Al-Zawahiri: Absolutnie nie.

Prezenter: Nie uznaje pan prezydenta…

Muhammad Al-Zawahiri: Nie uznawałem poprzedniego prezydenta i nie uznaję tego. Uznaję rządy islamskiego prawa religijnego.

[…]