Poniżej podajemy fragmenty wykładu wygłoszonego przez egipskiego duchownego Salema Abu Al-Futouha, który nadała Al-Nas TV (via YouTube) 5 czerwca 2010.

Salem Abu Al-Futouh: Bracia i siostry, w 1114 roku, w Anglii, odkryto niezmiernie poważną rzecz: Żydzi porywali dzieci, masakrowali je, zbierali ich krew do naczynia i konsumowali ją w Paschę.

Żydzi mają dwa święta: Paschę i jeszcze jedno. Czym jest Pascha, pytacie? To święto jest rodzajem… Żydzi obchodzą to święto przez jedzenie kanapek… A raczej jedzą macę. Co to jest maca, możecie zapytać. Uważajcie teraz. Jest ona zrobiona z mąki i, zamiast wody, z krwi.

Podstawowym warunkiem jest, by ta krew była nie-Żydów, a szczególnie muzułmanów i Arabów.

[…]

W roku 1114 odkryto, że Żydzi porwali małe dziecko, zarżnęli je w dzień Paschy, wzięli jego krew, użyli jej do zrobienia kanapki i dali to rabinowi, żeby nakarmił Żydów.

W roku 1250 Edward I odkrył, że syjoniści popełnili ohydną zbrodnię. Ponad 90 z nich porwało angielskiego chłopca, zarżnęło go i zrobiło kanapkę z jego krwią. 18 z nich później stracono, a 90 wtrącono do angielskiego więzienia.

To dlatego Edward I wygnał Żydów z Anglii. Anglicy wygnali tych ludzi, ponieważ szerzyli lichwiarstwo, cudzołóstwo, niemoralność, niegodziwość, nieposłuszeństwo i zbrodnie, włącznie z porywaniem dzieci na Paschę, zarzynaniem ich i piciem ich krwi.

To nie jest wszystko. Ci ludzie to wysysające krew wampiry. Kiedy Żyd chce się ożenić, musi zdobyć ludzką krew i dać rabinowi. Rabin bierze tę krew i wkłada do niej jajko. Gotuje jajko we krwi zamiast w wodzie. Po tym jak jajko absorbuje ludzką krew… Pozwólcie mi powiedzieć, że kiedy jest ślub, zbierają się u rabina. Rabin wkłada jajko w usta mężczyzny i on odgryza kawałek. Potem wkłada je w usta kobiety i ona także odgryza kawałek. Jajko zawiera ludzką krew. To są wysysające krew wampiry, bracia.

Dlatego okazało się, że ta zbrodnia zniknęła z Anglii natychmiast po okupacji Palestyny. Przestali znajdować ciała dzieci, które były porwane i zarżnięte, a potem podrzucone przed ich domami.

[…]

Wiadomo, że Żydzi mają dwa święta. Pierwszym jest Purym, obchodzony w marcu, przy którym musi być krew. Drugim świętem jest Pascha. To dlatego zabierają palestyńskie dzieci i nigdy ich nie oddają. Mówią, że dzieci zmarły w więzieniu, ale w rzeczywistości wysysają ich krew.

[…]