Poniżej podajemy fragmenty program religijnego z duchownym egipskim Muhammadem Al-Zoghbim, który nadała Al-Rahma TV (Egipt) on 9 marca 2010:

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2648.htm .

Muhammad Al-Zoghbi: Kiedy [Izraelici] przybyli do Egiptu i żyli wśród Egipcjan, nie zasymilowali się z nimi. Nie było żadnej asymilacji, żadnych kontaktów, żadnych małżeństw mieszanych. Nie było niczego. Dlaczego nie? Z powodu ich protekcjonalności, ich arogancji, ich zarozumialstwa. Wszyscy znamy Żydów. […]

Jeśli Egipcjanin miał seks z izraelską kobietą i ona zachodziła w ciążę, rozcinała sobie brzuch, żeby nie rodzić jego dziecka. Dlaczego? Ponieważ wierzyła, że należy do Narodu Wybranego. […]

[Faraon] jeździł na Żydzie jak można jeździć na ośle. Pozwólcie mi pokazać wam, jak. Faraon mówił: „Przyprowadźcie mi Żyda, Izraelitę”. A potem mówił do niego: „Chodź tutaj. Pochyl się i zrób się jak osioł”. Żyd przykucał jak osioł i Faraon jeździł na jego grzbiecie, z nogami zwisającymi z obu stron. Czasami jeździł na bocznym siodle. Chwytał go za kołnierz i kierował nim: Wio… Jechał na nim jak na ośle, ponieważ on jest osłem.

Nie zachęcamy do takich rzeczy, ale muszę powiedzieć, że to z powodu ich grzechów, arogancji i zarozumiałości Allah zesłał wrogów, żeby nimi rządzili i zamienili ich w osłów pod stopami.