Po masakrze dokonanej 15 marca 2019 r. przez australijskiego zwolennika białej supremacji, Brentona Tarranta, w dwóch meczetach w Nowej Zelandii, Haszem Al-Naggar, badacz ruchów islamistycznych, obwiniał za masakrę tureckiego prezydenta, Recepa Tayyip Erdogana i organizację Bractwo Muzułmańskie (BM), którą Erdoga popiera i sponsoruje. Artykuł Al-Naggara odzwierciedla pogląd Egiptu, który jest w konflikcie z Turcją o poparcie Turcji dla egipskiego BM.

Pisząc w egipskiej gazecie rządowej “Al-Ahram”, Al-Naggar twierdził, że wzrost ekstremistycznej prawicy w Europie i jej terroru  wobec muzułmanów jest reakcją na wywrotową działalność Turcji i BM, szerzących ekstremistyczny islam w Europie w celu wychowania młodego pokolenia muzułmanów, którzy rozpoczną tam dżihad. Napisał, że przez lata Erdogan szerzył dyskurs nienawići do Europy i sponsorował terroryzm w europejskich krajach; działa też na rzecz osmańskiej ekspansji w Europie i zachęca separatyzm wśród muzułmanów Europy. Zakończył wnioskiem, że przemoc rasistowskiej europejskiej prawicy wobec muzulmanów nie ustanie, jak długo Erdogan kontynuuje swoje wysiłki zislamizowania Europy.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1]:

Haszem Al-Naggar (źródło: elfagr.com)

Terrorysta, który dokonał zamachu na dwa meczety w Christchurch, wzywał do powrotu dni zwycięstwa Europy nad rządami osmańskimi i jest to nowym dowodem, że działania Erdogana w sercu Europy sprowokowały rasistowski, religijny impuls zemsty [na muzułmanach].

To wszystko zaczęło się od złudzenia pewnych zachodnich badaczy i polityków, którzy sądzili, że Erdogan może przekształcić Turcję w most między Wschodem i Zachodem, narzucić stabilność na Bliski Wschód i powstrzymać ekstremizm i terroryzm przed dotarciem na Zachód dzięki swojemu panowaniu nad BM. Ci [badacze i politycy] ignorowali działania Erdogana w świecie arabskim. Wielu na Zachodzie nie rozumie, kim [rzeczywiście] jest Erdogan i nie są świadomi celów BM ani środków, jakich używa, a wynikiem są obecne wydarzenia: nowy sułtan osmański [Erdogan] grozi Europie uchodźcami i terrorystami oraz silną obecnością BM. Hoduje także nienawiść do Europy i rozbudził bitwy z przeszłości. To spowodowało, że radykalna prawica w Europie chwyciła za broń i skierowała ją przeciwko niewinnym muzułmanom w meczetach. Ci muzułmanie są ofiarami szaleństwa [BM i Erdogana] upolitycznienia religii i są ludzie, którzy korzystają z muzułmańskiej obecności na Zachodzie, by zdobyć polityczne zyski…

Projekt politycznego islamu w Europie nie udał się, więc jedynym sposobem, jaki mógł widzieć Erdogan na wydostanie się z bagna, w którym się znalazł, było skierowanie broni religii na Europę i naciskanie na nią, żeby zdobyć [pewne osiągnięcia i] podeprzeć swoje upadające przywództwo… Kiedy groźby nie działały zabrał się za wyrównywanie porachunków z Europą w praktyce, szczególnie po oskarżeniu jej [Europy] krajów o udział w fikcyjnym zamachu stanu [przeciwko niemu] w 2016 r. oraz popieranie zwolenników [jego rywala na wygnaniu Fethullaha] Gulena. Przez ostatnich kilka lat, używając retoryki, która ignoruje fakt, że [epoka] krucjat, islamskich podbojów i egzystencjalnych bitew minęła, Erdogan sponsorował napływ terrorystów do Europy, jak zaświadczają głowy państw, aparaty wywiadowcze i świadkowie z tych organizacji [terrorystycznych].

[Po] zbadaniu treści przemówień Erdogana na różnych imprezach, nie możemy być zaskoczeni sposobem, w jaki wykorzystał tragedię ofiar, za którą był głównie odpowiedzialny. W swoich populistycznych przemówieniach, które należą do minionych [epok] wojen [religijnych], twierdził, że reprezentuje świat islamski w walce przeciwko hipotetycznemu zagrożeniu europejskiemu i [twierdził], że istnieje europejski spisek przeciwko islamowi… [wszystko to] w próbie zgromadzenia muzułmanów wokół siebie w obronie religii, [islamskiej] tożsamości i miejsc świętych. W przemówieniach dzielił świat na dwie części Siedzibę Islamu i Siedzibę Wojny[2] – tak samo, jak robiła to organizacja Al-Kaida.

Aby zabrać się za scenariusz [ludzi] dystansujących się od projektu politycznego islamu w regionie arabskim … Erdogan próbuje zdobyć wpływy na Bliskim Wschodzie przez odnowienie starej osmańskiej ekspansji w Europie. Przekształcił meczety i islamskie ośrodki BM w Ameryce i w Europie, jak również meczety prowadzone przez tureckich imamów, ze zwykłych miejsc modlitw, gdzie muzułmanie dokonują swoich religijnych rytuałów… w narzędzia realizowania projektu globalnego kalifatu i prowadzenia wielkiego dżihadu. [Jego celem jest] zlikwidowanie zachodniej kultury i zniszczenie jej od środka, jak wynika z dokumentów i tekstów BM.

Realizacja mściwego projektu Erdogana i BM wymaga zawrócenia muzułmanów Europy z drogi społecznej integracji, obywatelstwa, kulturalnego i edukacyjnego współistnienia i respektu dla interesów i bezpieczeństwa krajów [w których mieszkają], na drogę odrzucenia otaczającego społeczeństwa, buntu przeciwko [jego] regułom, ponieważ są niezgodne z szariatem i izolowania się od innych sektorów społeczeństwa.    To wymaga specjalnego muzułmańskiego systemu edukacji, opieki społecznej, kultury i prawa, które będą nadzorowane i kontrolowane przez BM i przez Erdogana, który stoi za [BM], jako pierwszy krok do ustanowienia ich równoległego państwa [wewnątrz Europy].

Celem szerzenia ekstremizmu w europejskich meczetach i ośrodkach islamskich, które są opanowane przez BM i przez tureckich imamów, jest wychowanie pokolenia, które podniesie sztandar dżihadu w obronie tego hipotetycznego państwa [islamskiego] z zamiarem doprowadzenia go do rzeczywistości. Tak więc, groźba dla bezpieczeństwa i interesów większości muzułmanów żyjących na Zachodzie wypływa z działalności i dyskursu niebezpiecznych ludzi… którzy twierdzą, że podjęli się świętej misji nawrócenia heretyckich i perwersyjnych społeczeństw zachodnich na islam. Terrorystyczna zbrodnia w Nowej Zelandii i inne zbrodnie [tego rodzaju] są tylko reakcją radykalnych organizacji prawicowych na ekstremistyczną prawicę muzułmańską, która oskarża Zachód o herezję i używa religii i historii do usprawiedliwienia swoich działań. Przemoc rasistowskiej prawicy nie skończy się, jak długo BM i jego turecki przywódca [Erdogan] mają plany islamizacji Europy. Cenę rasistowskiego i religijnego ekstremizmu i wzajemnej przemocy płacą tylko niewinni ludzie [wszystkich] wyznań, którzy wyrzekają się działań [ekstremistów z] obu [stron].


[1] Al-Ahram (Egypt), March 25, 2019.

[2] In classical Islamic law, the Abode of Islam (dar al-Islam) is the part of the world under Muslim rule, and the Abode of War (dar al-harb) is the part under non-Muslim rule, which must be won for Islam through warfare.