W niedawnym artykule znany duchowny pakistański, maulana Zahidur Raszdi, pisze, że islam i Zachód istotnie znajdują się w sytuacji zderzenia cywilizacji, jak twierdzi kandydat na prezydenta USA, Donald Trump i były spiker Izby Reprezentantów, Newt Gingrich.

Artykuł zatytułowany Walka kulturowa i cywilizacyjna między islamem a Zachodem został opublikowany przez “Roznama Islam”, gazetę w języku urdu publikowaną w Karaczi i Lahore, która jest znana z orędownictwa na rzecz spraw islamistycznych i argumentów za dżihadem.

Maulana Zahidur Raszdi jest czołowym uczonym islamskim, który często pisuje do gazet i odwiedził wiele krajów, by nauczać islamu, szczególnie Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bangladesz, Iran, Kenię, Iran, Uzbekistan, Indie, Wielką Brytanię, Kanadę, USA i inne.

Poniżej fragmenty z jego artykułu:

„[Nasi intelektualiści widzą to nie jako wojnę cywilizacji, ale jako] wojnę interesów… między krajami rozwiniętym i rozwijającymi się, w której kraje i narody muzułmańskie są słabsze z powodu braku postępu”

Newt Gingrich, były spiker Izby Reprezentantów USA, powiedział, że ci muzułmanie, którzy wierzą w szariat, powinni być wydaleni z Ameryki. Przedtem kandydat na prezydenta USA, Donald Trump żądał także zakazu wjazdu do Ameryki dla muzułmanów. Newt Gingrich… powiedział w wywiadzie: cywilizacja zachodnia jest w stanie wojny. Szariat nie jest do pogodzenia z cywilizacją zachodnią i z zadowoleniem zaakceptujemy tych muzułmanów, którzy nie wierzą w szariat. Newt Gingrich proponował także monitorowanie meczetów w Ameryce wraz z internowaniem osób, które odwiedzają strony internetowe organizacji ekstremistycznych.

Wypowiedź byłego spikera Izby [Reprezentantów] nie jest pierwszą taką wypowiedzią w tej sprawie. Raczej, wypowiedzi tej natury przychodziły wcześniej od licznych przywódców amerykańskich i europejskich. Jednak wypowiedź Gingricha jest wyjątkowa dlatego, że powiedział kilka rzeczy otwarcie, bez [języka] dyplomacji:

Pierwsza, cywilizacja zachodnia stoi obecnie przed wojną. Druga, szariat islamski nie jest do pogodzenia z cywilizacją zachodnią. Trzecia, muzułmanie wierzący w szariat nie są do zaakceptowania przez Zachód. Czwarta, postępowe myślenie, o którym mówi Zachód, oznacza porzucenie reguł i praw szariatu i Zachód niczego mniej nie zaakceptuje.

Nawet teraz nasi intelektualiści nie są gotowi zaakceptować walki między muzułmanami a Zachodem jako walki kultur i cywilizacji. Mówią, że nie jest to walka cywilizacyjna, ale raczej wojna interesów i walka między krajami rozwiniętym i rozwijającymi się, w której kraje i narody muzułmańskie są słabsze z powodu braku postępu i pozostawania w tyle z powodu niewspółpracowania ze społeczeństwem zachodnim w postępie cywilizacyjnym.

„Wszystko, co jest światłem dla islamu, nazywa się na Zachodzie ciemnością; a wszystko, co nazywane jest przez Zachód światłem, jest ogłoszone ciemnością i ignorancją przez islam”

Newt Gingrich jednak otwarcie wyjaśnił, że jest to wojna cywilizacyjna, w której po jednej stronie stoi kultura i cywilizacja zachodnia, która ogarnęła większość regionów i kultur świata z powodu postępu naukowego, przewagi militarnej, dominacji ekonomicznej i kontroli nad mediami; podczas gdy z drugiej strony jest cywilizacja islamska, która toczy wojnę o przetrwanie i posuwanie się do przodu pełną siłą. Chodzi o to, że ta wojna staje się teraz wyraźna i jest pismo na ścianie, że w przyszłości z tych dwóch tylko ta cywilizacja, która jest bardziej zdolna do rozwiązywania problemów społeczeństwa ludzkiego, będzie je prowadzić. To nie jest tylko nasze twierdzenie, ale zasada natury i konieczność procesu historycznego.

Wypowiedź byłego spikera, że nie ma zgodności między cywilizacją zachodnią a szariatem także zasługuje na szczególną uwagę. Jest to problem dla tych wśród naszych intelektualistów, którzy przez ostatnie dwa stulecia zajmowali się staraniami o przekształcenie islamu według [standardów] cywilizacji zachodniej i wyszukiwali takich interpretacji islamskich zasad i praw, które pokazują, że zgadzają się one z zasadami i prawami cywilizacji zachodniej. Ci intelektualiści nie potrafią zrozumieć prostego faktu, że islamska kultura i cywilizacja opiera się na nauczaniu Koranu i Sunna [tradycje Mahometa] oraz wahi [objawienia]…

Allah mówi… “Oto Księga; objawiliśmy ją tobie, abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu”. Innymi słowy, według islamu podążanie za objawionym nauczaniem jest nazwane światłem i postępem. Dla Zachodu zaś odrzucenie i zaniechanie nakazów szariatu jest postępowe. Innymi słowy, wszystko, co jest światłem dla islamu, nazywa się na Zachodzie ciemnością; a wszystko, co nazywane jest przez Zachód światłem, jest ogłoszone ciemnością i ignorancją przez islam. Dlatego jest bezsensowne i bezużyteczne szukanie drogi do uzgodnienia i zrozumienia między tymi dwoma. To jest powód, dla którego Zachód nie jest gotowy pod żadnym warunkiem na tolerowanie islamskiego szariatu w żadnym stopniu i na pozwolenie na egzekwowanie nakazów i praw szariatu, nawet w środowisku krajów muzułmańskich…

Ta sytuacja wymaga, by zamiast marnować czas na potępianie i racjonalizowanie wypowiedzi przywódców zachodnich, takich jak Newt Gingrich i Donald Trump, patrzeć na te wypowiedzi jak na rzeczywistość i drogę wytyczoną do prowadzenia muzułmanów. Od długiego czasu mówię kręgom intelektualnym i ośrodkom edukacyjnym muzułmanów, że narastająca walka międzynarodowa między cywilizacją zachodnią a cywilizacją islamską powinna być wyjaśniona na poziomie intelektualnym i uczonym… Stało się niezbędne oznajmienie w jasnych słowach, które sprawy są do zaakceptowania w granicach nauczania Koranu i Sunny, i jaka istnieje elastyczność do zaakceptowania niektórych kwestii.

Stanowisko Zachodu jest bardzo wyraźne w tym, że nie jest gotów zaakceptować egzekwowania szariatu. W odpowiedzi na to jest naszą odpowiedzialnością wskazanie na błędy cywilizacji zachodniej w oparciu o wspólne, zbiorowe interesy społeczeństwa ludzkiego i objawione nauczanie [islamskie], by wyjaśnić szkody uczynione społeczeństwu ludzkiemu przez nią [cywilizację zachodnią] oraz przynieść korzyści i niezbędność szariatu islamskiego przez rozumowanie i logikę…

Źródło: Roznama Islam (Pakistan), 6 sierpnia 2016.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .