Poniższy raport jest bezpłatną ofertą MEMRI Iran Threat Monitor Project (ITMP). Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres memri@memri.org , w temacie wpisując „Subskrypcja ITMP”.

W publicznym przemówieniu wyemitowanym w Ofogh TV (Iran)15 września 2023 r. generał Kioumars Heydari, dowódca sił lądowych armii Islamskiej Republiki Iranu, „pozdrowił dusze” „męczenników”, generałów IRGC Kasema Solejmaniego i Hassana Tehrani-Moghaddama, który był głównym projektantem rakiet IRGC. Heydari powiedział także, że może teraz ujawnić, że generał Tehrani-Moghaddam wyprodukował i zaprojektował rakiety, które będą wycelowane w serce Izraela i „zniszczą tę rakowatą narośl”.

Solejmani był „mistrzem męczenników ruchu oporu”

Kioumars Heydari: Dusze dwóch drogich męczenników niewątpliwie obserwują to forum i pozdrawiam czyste dusze tych dwóch męczenników. Pierwszym jest nasz drogi męczennik, generał Hadż Kasem Solejmani, który był przywódcą żołnierzy i dowódcą polowym w sprawach związanych z osią oporu.

On jest mistrzem męczenników ruchu oporu. Ten drogi męczennik przyniósł islamowi tyle czci i chwały, że nienawistny prezydent Ameryki siedział wówczas w sali dowodzenia, by nadzorować zabójstwo tego bożego człowieka.

Generał Tehrani-Moghaddam zaprojektował i wyprodukował rakiety, które miały „wycelować w serce Izraela”

Druga postać to męczennik, generał Tehrani-Moghaddam, wielki człowiek, który – mówię to po raz pierwszy – zaprojektował i wyprodukował rakiety, które miały być wycelowane w serce Izraela i zniszczyć tę rakowatą narośl w regionie Jestem pewien, że to błogosławione wydarzenie nastąpi.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/