W artykule z 8 października 2012 r. w gazecie Hamasu “Al-Risala”Kanaan Obeid, doradca rządu Hamasu w Gazie, wezwał ruch do powstrzymania się przed naśladowaniem OWP i czynieniem ustępstw politycznych oraz przyjmowaniem pragmatycznej polityki. Zamiast tego wezwał Hamas do oznajmienia, że został stworzony po to, by wyeliminować państwo Izrael.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1] :


Kanaan Obeid

Pogorszenie sprawy palestyńskiej następowało w szeregu kroków. Początkowo były hasła takie jak “eliminacja Izraela” lub “bon appétit, dla ryby w morzu” i hasło OWP „ nie odstąpimy ani jednego ziarnka piasku”. Potem była zgoda na Rezolucję 242 [Rady Bezpieczeństwa ONZ], uznanie Izraela i zamrożenie caduque[2] statutu PLO. Potem Abu Mazen [prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas] oznajmił, że Izrael jest tutaj, by pozostać…[3]

[Niemniej] nic z tego nie wystarczało [izraelskiemu ministrowi spraw zagranicznych Avigdorowi] Liebermanowi, by ochronić Abbasa przed szkodą. W rzeczywistości Lieberman uważa… że Abbas powinien być zmuszony do zrobienia na szydełku jarmułki Żydów religijnych, jak powiedział ich poeta, i świętować z nimi żydowskie święto Szałasów w meczecie Al-Aksa.

Arena, na którą wciągnięto OWP, jest bardzo wyraźna. Zmusza to Hamas i frakcje oporu do powrotu [do początków] i unikania [miar] pragmatycznych, jak również pułapki [prób] pozyskania globalnej opinii publicznej przez sugerowanie możliwości zgodzenia się na państwo w granicach 1967 r. w zamian za przedłużoną hudna. Sądzono, że jest to droga do akceptacji przez Zachód [ale w rzeczywistości] był to pierwszy krok na nowej równi [pochyłej], który później można było [usprawiedliwiać] błyskotliwymi argumentami politycznymi lub nawet pragmatycznymi orzeczeniami religijnymi.

W celu naprawienia tej [sytuacji] Hamas musi powstrzymać się od honorowania jakiegokolwiek porozumienia, które OWP podpisała z Izraelem. OWP jest martwą rzeczą, która [nawet] nie może zostać zabalsamowana. Wcielenie Hamasu do OWP po jej zabalsamowaniu lub po reformie w szeregach [OWP] będzie stanowiło uznanie porozumień, jakie OWP podpisała z Izraelem. Pojednanie narodowe w żaden sposób nie oznacza zgody na plan polityczny, który obejmuje podporządkowanie się Porozumieniom z Oslo, a pojednanie polityczne nie znaczy pojednanie przeciwko ojczyźnie.

Musimy wylansować korekcyjną wizję narodową, w której rozróżniamy między planami porania się z życiem codziennym w ojczyźnie i planami porania się z konfliktem. OWP porzuciła [to drugie] i nigdy tego ponownie nie podjęła, podobnie jak wycofała się z kręgu oporu i nigdy do niego nie wróciła.

Hamas musi oznajmić, że został stworzony dla wyeliminowania państwa Izrael i że Izrael jest tworem, który musi zniknąć. [Hamas] powinien ogłosić, że jego planem politycznym, militarnym i społecznym jest wyzwolenie całej ziemi przy pomocy oporu, i że Zachód ponosi ciężar [odpowiedzialności za] ten nienormalny twór [Izrael]. Ten plan jest drogą Hamasu do świata arabskiego i islamskiego. Musimy przedstawić to Zachodowi, żeby postanowił zaprzestać popierania Izraela i zrozumiał, że popełnił błąd i musi go naprawić.


[1] “Al-Risala” (Gaza), 8 października 2012.

[2] „Przestarzały” po francusku, określenie używane przez Arafata dla oświadczenia, że statut już nie jest aktualny.

[3] Patrz MEMRI Seria Specjalnych Komunikatów – Nr 4957 – 18 września 2012
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Abbas: Izrael został założony, by pozostać; Hamas: Abbas musi ustąpić