Dzienne Archiwum: 9 września 2019

Pakistańska autorka, dr Sughra Sadaf, wzywa Pakistan do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, mówi:...

Mniej więcej co roku kilku pakistańskich obywateli wzywa swój rząd do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem. W lutym 2018 r. pakistański student, Mohsin Saleem...

Krytyka w Libanie Hezbollahu za wciąganie kraju do wojny na rzecz Iranu i libańskich...

W sytuacji niedawnych napięć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie pojawiła się krytyka tej organizacji, a także przywódców państwa za popieranie Hezbollahu i umożliwianie...