2 grudnia 2017 r. frakcja, nazwana od “męczennika Nidala Al-’Amoudiego”[1] w ramach Brygad Męczenników Al-Aksa, ogłosiła założenie “bazy męczennika Jasera Arafata, pierwszą wojskową bazę ruchu Fatahu w Strefie Gazy”. Według komunikatu, baza jest przeznaczona do szkolenia wojowników do kontynuowania „walki zbrojnej”[2].

Ta frakcja Brygad Męczenników Al-Aksa uważa się za część ruchu Fatahu w Gazie; nie akceptuje jednak obecnego kierownictwa Fatahu pod przewodnictwem Mahmouda Abbasa i popiera zamiast tego jego politycznego rywala, Muhammada Dahlana[3]. Jest możliwe, że założenie tej bazy wojskowej miało na celu wzmocnienie militarnej siły i statusu zwolenników  Muhammada Dahlana w Strefie Gazy.

Rzecznik frakcji, „Abu Muhammad”, omawiał założenie bazy w wypowiedział dla gazety “Filastin”, która jest publikowana w Gazie i identyfikowana z Hamasem, a także podczas wywiadu telefonicznego z kanałem telewizyjny Alkofiya w Gazie, który jest identyfikowany z obozem Muhammada Dahlana i znany z opozycji wobec Abbasa. W swoich wypowiedziach Abu Muhammad podkreślał, że „nikt, kimkolwiek byłby, nie będzie w stanie odebrać broni oporowi” i że “musimy pokonać wroga [i wygnać go] z naszych okupowanych ziem, tych które okupował w 1948 r. i tych na Zachodnim Brzegu”[4].

Z okazji Dnia Fatahu (53. rocznicy założenia Fatahu), który był 31 grudnia, frakcja Nidala Al-’Amoudiego opublikowała wideo, w którym Abu Muhammad ogłosił, że frakcja szkoliła wojowników w bazie Jasera Arafata na kampanie w Jerozolimie[5].

https://www.memri.org/reports/%20al-aqsa-brigades-establish-%27yasser%20arafat%27-base-in-gaza

 


[1] A senior Al-Aqsa Martyrs Brigades commander from the Gaza Strip who was killed in 2008.

[2] Nedal.net, December 2, 2017.

[3] See MEMRI Special Dispatch No. 5800, Fatah’s Military Arm, The Al-Aqsa Martyrs Brigades: We Have Fired Rockets Into Israel From Gaza – And Will Continue To Do So, July 18, 2014. For documentation of a February 2017 military exercises of the Nidal Al-’Amoudi Battalion from February 2017, including the simulation of the kidnapping of an IDF soldier, see MEMRI TV Clip No. 5904, Militants Of Fatah’s Al-Aqsa Martyrs’ Brigades Demonstrate Skills During Course Graduation, Simulate Capture Of Israeli Soldier, February 5, 2017.

[4] Facebook.com/alkofiyatv, December 2, 2017; Filastin (Gaza), December 3, 2017.

[5] Nedal.net, December 31, 2017.