Poniżej podajemy fragmenty programu telewizyjnego, w którym starli się egipski aktywista sunnicki Walid Ismail i egipski aktywista szyicki Mahmoud Ahmad Mahmoud. Program nadała Al-Shabab TV, via Internet, 9 września 2012 r.

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć to wideo w MEMRI TV.

Moderator: Porozmawiajmy o jeszcze jednej tylko sprawie, bo mamy zaledwie kilka pozostałych minut. Porozmawiajmy o obywatelu i obywatelstwie. Czy szyici egipscy są bardziej lojalni wobec Egiptu, czy Iranu? W Libanie Hassan Nasrallah powiedział: „Jestem bardziej lojalny wobec Iranu niż wobec Libanu” Czy tak samo jest z szyitami w Egipcie?

Szyicki aktywista Mahmoud Ahmad Mahmoud: Sprawy są znacznie prostsze. Istnieje grupa naprawdę głupich ludzi, którzy są jak korniki przegryzające się przez lud egipski. Mówię o wahabitach. To oni są odpowiedzialni za wszystko – to oni wbijają klin między muzułmanów a Koptów, między muzułmanów a muzułmanów. Sami są podzieleni na różne sekty.

Po drugie, byłem salafitą, a potem stałem się szyitą. Nie urodziłem się szyitą. Mój ojciec ma tytuł magistra w sunnickim prawoznawstwie…

Sunnicki działacz Walid Ismail: Wyrzekł się ciebie…

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Jesteś kłamcą.

Walid Ismail: Zrobił to i to samo zrobili twoi bracia.

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Jesteś kłamcą…

Walid Ismail: Na Boga, oni wszyscy się ciebie wyrzekli…

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Twoja żona zwraca się do szyitów i oferuje zawarcie “małżeństwa przyjemności”.

Walid Ismail: To niestosowne…

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Chcesz, żebym ci dostarczył nagrania?

Walid Ismail rzuca czymś w Mahmouda Ahmada Mahmouda, który wyskakuje z fotela.

Walid Ismail: Wstydziłbyś się! To cios poniżej pasa! Jesteś bezczelny.

Moderator: Starczy, Walid. [Do Mahmouda Ahmada Mahmouda:] Jak śmiesz wspominać jego żonę?! Wstydziłbyś się!

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Niczego nie zrobiłem.

Moderator: Okaż trochę szacunku! Wstydziłbyś się!

Mahmoud Ahmad Mahmoud: Niczego takiego nie powiedziałem.

Moderator: Starczy, Walid. Przepraszam… Drodzy widzowie, zróbmy krótką przerwę. Wrócimy wkrótce.

[…]