6 marca 2016 r. gazeta iracka “Al-Zaman” opublikował artykuł zatytułowany Irak potrzebuje Hitlera autorstwa Karima Al-Taee, który cytuje kilka wypowiedzi Hitlera o Żydach z Mein Kampf mówiąc, że dotyczą one także Żydów dzisiaj w Iraku.

W artykule pisze, że Żydzi, którzy mieszkają dzisiaj w północnym Iraku, mają tajny plan przejęcia Mosulu w celu przygotowania żydowsko-zachodniego przejęcia wszystkich zasobów Iraku. Robią to przez odwracanie uwagi Irakijczyków, przeładowywanie areny politycznej sztucznymi kwestiami i wykorzystywania irackich posłów do parlamentu, których kontrolują.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu:

Hitler powiedział: “Mogłem zabić wszystkich Żydów, ale część trzymałem [przy życiu], żeby świat zrozumiał, dlaczego ich zabiłem”.

Kiedy czytałem książkę Adolfa Hitlera Mein Kampf, odkryłem, że sytuacja, w jakiej cierpiały Niemcy, jest identyczna z tą, jaka nęka Irak od zastąpienia [reżimu Saddama Husajna] w 2003 r. Głównym powodem wojny w Niemczech byli Żydzi, ponieważ osłabili naród i jego ludność i [całkowicie] konsumowali zasoby [tego kraju]. Wykorzystywali [swoją kontrolę] nad finansami i procentami [zarobionymi na nich] w celu osiągnięcia najwyższych stanowisk w państwie i zabijania jego ludności zarówno duchowo, jak przez zatruwanie ich umysłów ideami oddalającymi ludzi od ich nacjonalizmu i przynależności i przez fizyczne głodzenie ich i czynienie codzienną troskę o żywność ich głównym zmartwieniem.

Przebieg wydarzeń w Iraku jest jak miła gra rozgrywana przez Zachód z Żydami na czele. Wszyscy wiedzą, że Żydzi osiedlają się w północnych regionach Iraku i że od 2007 r. potajemnie [wprowadzają] plan osiedlenia w Mosulu przez kupowanie ziemi po najniższej cenie. Planowanie wejścia Państwa Islamskiego do Iraku już było wówczas zakończone, ponieważ strategią żydowską jest wykonanie prac przygotowawczych przed atakiem.

Hitler powiedział: “Żydzi są jak pasożytnicza roślina, która obciąża narody i konkuruje z nimi o źródła dochodów. Żyd ukrywa swoje [prawdziwe] aspiracje za maską upudrowanej twarzy i za zasłoną społeczności żydowskiej. Kiedy myśli, że jest zdolny do narzucenia swoich rządów i założenia państwa, ujawnia swoje prawdziwe ja i zaczyna narzucać swoją złośliwość i realizować swoje cele”.

Czy nie to dzieje się w Iraku?! Czy ktokolwiek zastanawiał się, co jest najważniejszą rzeczą, o którą należy się troszczyć – przyszłość? Czy teraźniejszość? W istocie twierdzę, że przyszłość jest ponura, a teraźniejszość nic nie warta. [Żydowsko-zachodni] imperializm uczynił pionki z ludzi Iraku, wykorzystując ich słabość intelektualną i fakt, że ich potrzeby materialne nie są zaspokojone, mimo że Irak jest statkiem pływającym w morzu ropy naftowej!! Jest tak, ponieważ oni [tj. imperialiści] zamienili obywateli [Iraku] w… zaledwie konsumentów, niezdolnych do działania i zmiany, biernych pod każdym względem. Irak nie czerpie korzyści z własnych zasobów z prostego powodu: ludzie muszą być zajęci wyimaginowanymi rzeczami, żeby imperializm mógł konsumować zasoby bez pociągania go do odpowiedzialności. [Ponadto] religia jest jedną z głównych rzeczy, które Żydzi wykorzystują w celu rozpoczęcia wojny wszystkich przeciwko wszystkim, religia przeciwko religii.

Ten barbarzyński twór [żydowski], który całkowicie wyrwał się spod kontroli, nie ma podstaw do istnienia. Został stworzony… by odciągnąć uwagę ludzi od ważnych spraw państwowych i utorować drogę dla złodziei i krwawych igrzysk w parlamencie, którymi dowolnie manipuluje Zachód.

Problem polega na tym, że panarabskie nastroje ludzi i poczucie przynależności zostały zniszczone przez głód, biedę, nienaturalną śmierć i idee posiane, by w pełni osiągnąć ten cel. To w dodatku do lat oblężenia intelektualnego i materialnego, doświadczanego pod najbardziej tyrańskim dyktatorem ze wszystkich rządów arabskich [tj. Saddamem Husajnem].

[Żydowsko-zachodnia] szachownica pozwala na miliony podstępów dla pokonania ich rywali – i tak, tym rywalem jest Irakijczyk, który prosi o [charytatywne] datki… Rywalem jest ta babcia, która zbiera puszki na śmietnisku i sprzedaje je, by utrzymać dzieci osierocone przez jej syna męczennika. Rywalem jest ta bezsilna kobieta, która teraz jest na sprzedaż na targu niewolników. Rywalem jesteśmy my i każdy, kto myśli, że los tego kraju jest ważny.

Zachód zabił nacjonalizm i panarabizm w ludności irackiej; jej głos pozostaje niesłyszany i nie ma rządu, który by ją reprezentował. [Niemniej, nieroby] posłowie do parlamentu mogą uchwalać prawa o swoich płacach tego samego dnia. Parlament jest żyznym gruntem dla szerzenia ciemiężących idei jak zarazy! Ludzi, którzy nie rozumieją polityki, nie można winić za wybranie [takich] przedstawicieli.

Jak powiedział Hitler: “Rząd parlamentarny daje politykom możliwość wykonywania bezwartościowych zadań, które zajmują arenę polityczną… To usidla serca i mroczy umysły polityków, którzy odnoszą korzyści ze swoich stanowisk politycznych. Durny polityk nie musi czuć się odpowiedzialny za swoje działania, bo wie doskonale, że nie pozostanie długo na arenie politycznej”. …

Jeśli spojrzymy bliżej na sytuację [w Iraku] zobaczymy wyraźnie zło tej gry, która została nam wmuszona, lub do której weszliśmy sami. Chociaż jednak wszyscy lub większość są świadomi wszystkich rzeczywistych i niebezpiecznych posunięć, ignorują je, twierdząc fałszywie, że ich nie widzą. Tym, co naprawdę interesuje ludzi, są uprawnione żądania materialne; tym, co przede wszystkim interesuje polityków, jest kradzież pieniędzy i napełnianie ich zachodnich kont [bankowych].

Obracamy się wokół jednej osi – Żydów. Są oni pierwszymi i ostatnimi manipulatorami swoich pionków wśród irackich polityków i posłów do parlamentu. Jedynym rozwiązaniem dla Iraku jest autentyczna rewolucja; studencka intifada przyniesie lepsze jutro, jeśli umieścimy głos ojczyzny i obywatela ponad wszystkim innym; poddamy się prawu rozumu i logiki; wzniesiemy hasło „Irak i tylko Irak” i wreszcie, przynajmniej na chwilę, odłożymy na bok nasze drugorzędne tożsamości.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .