W artykule w rządowym tygodniku egipskim “Al-Liwaa Al-Islami” Hassan Al-Hafanawi napisał, że zniszczenie Izraela jest nieuniknione, ponieważ zostało przepowiedziane w Torze i w Nowym Testamencie oraz w Koranie. Poniżej podajemy fragmenty:

Koniec Izraela – niezbita przepowiednia koraniczna

Sura Al-Isra [Podróż nocna] omawia synów Izraela, ich niebezpieczną rolę w tym świecie i ich nieunikniony koniec. Ta sura ostrzega muzułmanów o słabych punktach, które wróg może [wykorzystać], żeby ich zabić. Z tego powodu jest ona nazywana „surą Synów Izraela”. Zaczyna się i kończy omówieniem powstania i zejścia Synów Izraela w licznych wersetach, a wszystkie przekazują tę samą niezbitą przepowiednię koraniczną…

Allah, niechaj będzie wysławiany i wzniosły, ujawnił Torę, która zawiera instrukcje i światło, ale [Synowie Izraela] nie poszli ścieżką [Tory], wypaczając wszystko, co powiedziała, do celów materialistycznych i biorąc prawo we własne ręce, jak powiedział Allah, niechaj będzie wysławiany: „I postanowiliśmy w tej Księdze względem Dzieci Izraela: „Będziecie czynić szkody na ziemi dwukrotnie i wbijecie się w wielką dumę”. [Koran 17:4]. To znaczy, orzekł w Torze, że [Synowie Izraela] będą czynić szkody na ziemi, tyranizować sługi Allaha i być zbyt aroganccy, by słuchać swojego Pana, tak że ich końcem będzie ruina i unicestwienie. Allah ogłosił, że [zdarzy się to dwa razy] i oba razy będą stanowić wielkie niebezpieczeństwo [grożące] wygaszeniem światła Allaha i zniszczeniem ludzkości…

Allah, niechaj będzie pochwalony, wyjaśnił przyczynę Podróży Nocnej Proroka [że była] “abyśmy mogli pokazać mu Nasze znaki” [Koran 17:1]. Pokazał Prorokowi wielkie cuda i ujawnił mu wiele tajemnic istnienia i wiele ukrytej wiedzy. [Allah], niechaj będzie wysławiany i wzniosły, zebrał także [innych] proroków i posłańców wokół [Mahometa], którzy złożyli mu przysięgę lojalności… tak że Prorok odtąd prowadził ludzkość do Boga ścieżką sprawiedliwości i religią prawdy [tj. islamem].

Synowie Izraela, których Allah upokorzył po próbie Banu Al-Nadir zamachu na Proroka, zostali ostrzeżeni i otrzymali proroctwo, i Allah posłał Swojego sługę, by rządził nimi, pod przewodnictwem [drugiego kalifa] Omara Bin Al-Chattaba, zgodnie ze [Swoją] prawdziwą obietnicą, w sposób upokarzający Żydów i wynoszący muzłmanów: „A kiedy nadszedł czas pierwszego z dwóch [wielkich grzechów Synów Izraela], wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą; oni przeniknęli aż pomiędzy ich domostwa i obietnica [Allaha] została wypełniona”. [Koran 17:5]. Mimo tego Omar, niechaj łaska Allaha będzie z nim, powiedział: “Czasami Allah umieszcza jeden lud by rządził innym ludem, który jest gorszy, tak jak posłał bałwochwalców, by rządzili Synami Izraela”. W ten sam sposób Allah zesłał Żydów, by rządzili nad nami [muzułmanami], kiedy nie zasługujemy na Jego łaskę, porzucając Jego religię i uchylając kary [które on zarządził], woląc zamiast tego puste hasła wymyślone przez Żydów i ich zwolenników w celu rozbicia siły muzułmanów i zniszczenia kraju”.

Żydzi sfałszowali Torę i opublikowali Protokoły mędrców Syjonu

[Żydzi] sfałszowali Torę i opublikowali Protokoły mędrców Syjonu i Talmud w celu szerzenia zepsucia, ateizmu i obrzydliwych praktyk [i będą nadal to robić] aż do obiecanego końca, kiedy Allah ześle swoje sługi, by przywróciły honor świętemu meczetowi [Al-Aksa]. Taki jest koniec, który Allah zarządził dla zniszczenia Izraela. Ich nieunikniony koniec został czyniony znanym [faktem], jak potwierdzają własne słowa Allaha: „Jeśli powrócicie znowu [do grzechu] My także powrócimy [do kary]”. [Koran 17:8] [Sahih] Muzułmanin opowiada… że “Posłaniec Allaha… powiedział: Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie, aż muzułmanie będą walczyć z Żydami i muzułmanie będą ich zabijać, a Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami i kamienie i drzewa będą mówiły: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd. Przyjdź i zabij go”. To znaczy, że [Żydzi] spadną do takiego stopnia zepsucia i tyranii, że nawet kamienie z ziemi będą nimi gardziły, zwalczały i pomagały muzułmanom przeciwko nim.

Żydzi nie mają żadnego prawa do ziemi Izraela

Proroctwo o końcu [Żydów] pojawia się w Torze, w Nowym Testamencie i w Koranie. Księga Al-Ard, która Żydzi sami napisali i twierdzili, że jest Torą daną przez Allaha, została napisana tylko po to, żeby dowieść ich [prawa] do Ziemi Obiecanej i [dowieść], że są Wybranym Ludem Allaha. Także sama Księga Rodzaju, którą pewni ludzie uważają za [prawdziwą historię] stworzenia świata, jest w rzeczywistości [historią] stworzenia ludu Izraela i Ziemi Izraela. Trzydzieści stron opowiada o stworzeniu nieba i ziemi, poczynając od [stworzenia] Adama, dalej do Noego i aż do Abrahama, pokój z nim. Potem jest 150 stron o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, o wizjach i snach, i o tym, jak Allah ujawnił się każdemu z nich mówiąc: „Tobie i twojemu nasieniu dam tę ziemię”.

Potem jest hadis Józefa, który mówi do swoich braci: “Ja umrę, ale Allah bedzie nad wami czuwał i wyprowadzi was z tego kraju [tj. Egiptu] do kraju, który był stworzony dla Abrahama Izaaka i Jakuba”. Wszystko to ma dowieść [żydowskiej] własności ziemi, do której nie mają żadnego prawa, i [umożliwić im] rozciągnięcie swojego panowania na cały świat, jako Wybranego Ludu Allaha. Ale Allah, niechaj będzie wysławiany i wzniosły, postanowił ich ukarać, mówiąc Synom Izraela na końcu sury Podróży nocnej: „Kiedy nadejdzie obietnica życia ostatecznego, zbierzemy was razem na sąd”. [Koran 17:104]

Koniec Izraela przyjdzie do roku 2025

W surze Podróży nocnej Allah, niechaj będzie wysławiany i wzniosły, wyraźnie powiedział wiernym, aluzjami, znakami i dowodami przepowiednię o rychłym końcu Izraela. Przepowiednia o końcu [Izraela] – a cóż to będzie za koniec – jest istniejącym faktem. W cokolwiek wierzysz lub nie wierzysz, opowiedziana jest historia o dziwnym zdarzeniu, które miało miejsce 15 maja 1948 r. na południowym przedmieściu Bagdadu. Rano tego dnia ludzie zobaczyli starą żydowską kobietę, krzycząca, gorzko płaczącą, bijącą się po twarzy i posypującą głowę prochem, zamiast cieszyć sie z ustanowienia państwa Izraela w Palestynie. Ludzie zebrali się wokół niej w zdumieniu, ponieważ [wtedy] Żydzi wszędzie świętowali deklarację ustanowienia państwa hebrajskiego, marzenia zrealizowanego przez Balfoura przy pomocy Wielkiej Brytanii i szeregu zdradzieckich agentów w Europie i USA. Stary człowiek podszedł do kobiety, z szerokim uśmiechem na twarzy i poklepał ją po ramieniu. Stara kobieta przestała lamentować i spojrzała na niego, wycierając łzy, a on powiedział do niej: „Wiem, co cię martwi. Powiedz ludziom, co jest w [twoim sercu]”.

Strząsając proch z głowy stara kobieta powiedziała: “Starożytne książki żydowskie [prorokują], że to państwo zniknie w krótkim czasie, nie dłuższym niż 75 lat po ogłoszeniu jego założenia. Jak Żydówka czuję śmiertelny ból, ponieważ to znaczy, że ustanowienie [państwa] jest deklaracją o jego końcu. Jako Żydówka nie mogę ścierpieć myśli o tym i pragnę, by to państwo pozostało na zawsze”. Stary człowiek powiedział: „Twoje starożytne książki mają rację, kobieto. To jest nieubłagany fakt”. Kiedy kobieta usłyszała te słowa, zaczęła znowu krzyczeć i płakać, podczas gdy ku zdumieniu ludzi stary człowiek nagle zniknął, tak samo jak się pojawił.

Ekspert matematyczny z uniwersytetu w Oksfordzie [usłyszał tę historię] i rozpoczął trwające rok badanie, aż osiągnął wynik, który potwierdził przepowiednię starej Żydówki. W tym samym czasie wielu żydowskich ekspertów na całym świecie, którzy [także] znali tę przepowiednię, osiągnęło [wniosek], że państwo Izrael nie przeżyje poza rok 2025… i że koniec [Izraela] może nawet nastąpić dwa lata wcześniej. Podobnie, wielu rabinów, którzy dogłębnie studiowali Torę, mówi, że [Synowie Izraela] zaczęli w ostatnich latach XX wieku przejawiać [przepowiedzianą] przez Koran nadmierną arogancję, i że [ta arogancja] wzrośnie w pierwszych latach XXI wieku, poczym nastąpi koniec [Izraela – i cóż za straszliwy będzie to koniec dla kraju Żydów.

Prawdziwie dziwną rzeczą jest, że największy astrolog wszechczasów, Nostradamus, potwierdził w swoich przepowiedniach, że świat będzie świadkiem końca obcego państwa na ziemiach arabskich przed końcem trzydziestego roku [21] wieku… W przepowiedni o Armagedonie w Apokalipsie, prorok Jan [z Patmos] podkreśla, że Królestwo Izraela spotka koniec, kiedy planeta Pluto stanie się widoczna z Ziemi i ta planeta istotnie pojawiła sie w 1999 r., po raz pierwszy od jakichś 30 tysięcy lat. W mitologii [greckiej Pluto] jest panem zmarłych i bogiem podziemi. Co więcej, według teologii chrześcijańskiej liczba 999 oznacza początek oczekiwanego końca Żydów, początek odliczania.

Szlachetny Koran przepowiedział ten koniec w cudownie wyraźnych wersetach [prorokując], że Izrael z w końcu zniknie poza wszelką pamięć” [1] .


[1] „Al-Liwaa Al-Islami” (Egipt), 2 grudnia 2010.