Libański publicysta Buszra Gharz Al-Din napisał w dzienniku „Al-Diyar”, że rewolucje arabskiej wiosny stanowią element żydowskiej konspiracji zmierzającej do przejęcia kontroli nad światem, opisanej w Protokołach mędrców Syjonu.

Poniżej publikujemy fragmenty tego artykułu: [1]

Ponad 100 lat temu spotkało się 300 najbardziej aroganckich mędrców Syjonu. [Było to] 50 grup żydowskich, które miały tajne spotkania, na których spiskowali [o tym] jak zniewolić świat. Niektórzy [nasi czytelnicy] mogą sądzić, że były to dawne wydarzenia, które są dziś bez znaczenia, i że nie warto o nich pamiętać, ani ich ponowne odgrzebywać. Ale co [ci czytelnicy] by powiedzieli, gdyby się dowiedzieli, że to, co zdecydowano przed 100 laty, jest dziś wprowadzane w życie w najdrobniejszych szczegółach? Tak, to jest gorzka prawda. To są Protokoły mędrców Syjonu.

[Protokoły mówią][2] : „Obawiamy się sojuszu gojowskich władców (nie-Żydów) i ślepej siły gojowskiej tłuszczy, ale podjęliśmy wszelkie środki, aby temu zapobiec. Stworzyliśmy barykadę między tymi dwoma siłami, w postaci wzajemnego strachu. W ten sposób siła ludu nadal wspiera nas, i my będziemy jedynymi ich przewodnikami, kierującymi nimi tak, by służyli naszym celom. Obecnie, kiedy któryś z rządów sprzeciwia się nam, jest to tylko [działanie] pozorowane, podejmowane z naszą wiedzą i przyzwoleniem, ponieważ ich antysemityzm jest dla nas istotny”.

To jest napisane w Dziewiątym Protokole, który wyraźnie nakreśla ich szatański spisek zmierzający do zniszczenia rządów [przez] kuszenie królów do prześladowania swoich ludów i ludów do buntu przeciw swoim królom. [Robią] to przez rozpowszechnianie zasad takich jak wolność i równość, i przez interpretację tych zasad w sposób szkodzący obydwu stronom, z zamiarem utrzymywania tych dwóch sił – rządów i ludów – we wzajemnej wrogości.

W 15 Protokole mówi się: „Po uzyskaniu całkowitej kontroli nad rządem zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec wykluciu się konspiracji przeciwko nam przez przewroty polityczne, które będziemy organizować równocześnie we wszystkich krajach, i przez szybkie przechwytywanie władzy kiedy tylko lokalne rządy oficjalnie oznajmią, że utraciły kontrolę nad społeczeństwem”.

Cele [Żydów] w tych wszystkich sprawach ujawnione są w 10 Protokole, który stwierdza: “Jest rzeczą ważną, aby relacje między społeczeństwami i ich rządami były nadal niespokojne, i by wrogość oraz cierpienia [były kontynuowane] we wszystkich krajach, podobnie jak głód, bieda i szerzenie się chorób, [tak długo] aż goje nie znajdą ucieczki od swoich problemów i zaakceptują nasz projekt, nasz kapitał i naszą absolutną władzę”.

Tak, to jest ich ukryty cel. Oni chcą rządzić światem, ale w inny sposób, i to dlatego uporczywie dążyli do [realizacji] swojego planu przez 100 lat. Wszystkie ich wcześniejsze plany zostały skutecznie wykonane, a arabskie narody są ich największymi ofiarami, gdyż między dwoma paszczami – dyktatur i Protokołów – ukrywa się arabski obywatel, tęskniący do wolności, demokracji i sprawiedliwości…

[Oni podżegali do] rewolucji po rewolucji, w Tunezji, Egipcie, Libii, Bahrajnie, Jemenie i Syrii, a to co przyjdzie, będzie jeszcze gorsze. Rządy upadają tyrani upadają i kraje są niszczone spalane w piecach anarchii i dewastacji.

Tak, arabskie rządy upadły, duchowni utracili swój status, i mnożą się podziały w arabskim świecie, problemy ekonomiczne zżerają społeczeństwa, ludzie są zabijani i cierpią z powodu biedy i chorób.

Po tym wszystkim pozostaje tylko jedno pytanie: Jak długo będziemy im pozwalać aby bawili się z nami jak zabawką, jak marionetką z ukrytymi sznurkami ?


[1] “Al-Diyar” (Liban), 17 października 2011.

[2] Gharz Al-Din najwyraźniej posługuje się arabskim tłumaczeniem Protokołów.