Palestyńczycy z wszystkich organizacji wezwali do dnia wściekłości za Jerozolimę i Al-Aksę na 21 lipca 2017 r. Wezwanie było w proteście wobec zainstalowania przez policję izraelską wykrywaczy metalu u wejścia do kompleksu Wzgórza Świątynnego w następstwie zamachu z 14 lipca dokonanego przez trzech Arabów izraelskich, członków rodziny Dżabarin z Umm Al-Fahm.

Duchowni Autonomii Palestyńskiej (AP) przewodzą walce o usunięcie wykrywaczy metalu. Wezwali społeczeństwo palestyńskie, by masowo przyszło do wejścia do kompleksu i protestowało przeciwko środkom bezpieczeństwa podjętym przez Izrael. Mufti AP powiedział także, że „modlitwa każdego, kto wejdzie do meczetu Al-Aksa przez wykrywacze metalu, jest nieważna”.   

Funkcjonariusze AP ostrzegli przed eskalacją sytuacji, a prezydent AP, Mahmoud Abbas, umieścił odpowiedzialność za “przyszłe rezultaty kroków przyjętych przez Izrael w Jerozolimie” na Izraelu. Poprosił Jared Kushnera, wysokiego doradcę prezydenta USA Trumpa, o pilną interwencje i zmuszenie Izraela do wycofania się z kroków w Al-Aksa, włącznie z usunięciem wykrywaczy metalu.

Rewolucyjna Rada Fatahu, której przewodniczy Abbas, ogłosiła dzisiaj dzień wściekłości i wezwała do masowego przyjścia do Al-Aksa i na demonstrację na przedmieściach Jerozolimy, która pomaszeruje do centrum.

Wezwania do dnia wściekłości przyszły także od innych frakcji palestyńskich, przede wszystkim od Hamasu. Szef biura politycznego Hamsu, Isma’il Hanija wysłał gratulacje rodzinie Dżabarin za zamach i wezwał wszystkich muzułmanów do rozpoczęcia intifady we wszystkich miastach, by bronić Al-Aksy. Dodatkowo rzecznik Hamasu powiedział, że bitwa o Al-Aksę jest ogniwem w łańcuchu dżihadu.

Podobne wezwania do dnia wściekłości przyszły również od szefa oddziału północnego Ruchu Islamskiego w Izraelu, jak również od szejka Jousufa Al-Karadawiego, głównego przywódcy duchowego Bractwa Muzułmańskiego.

Poniżej podajemy przegląd wypowiedzi na ten temat: 

’Abbas: Jeśli Izrael nie wycofa się, sprawy wymkną się spod kontroli

Prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, skrócił wizytę w Chinach z powodu napięć w sprawie meczetu Al-Aksa. 'Abbas zadzwonił do doradcy Białego Domu, Jareda Kushnera, i błagał go, by “interweniował niezwłocznie i zmusił Izrael do wycofania się z kroków [podjętych] w meczecie Al-Aksa, włącznie z usunięciem wykrywaczy metalu… Sytuacja jest bardzo niebezpieczna i sprawy mogą wymknąć się spod kontroli, jeśli Izrael nie wycofa się”.[1]

Duchowni AP wzywają muzułmanów do gromadzenia się na rzecz Al-Aksy; Mufti AP: modlitwa każdego, kto wchodzi do meczetu Al-Aksa przez wykrywacze metalu, jest nieważna

Starsi duchowni AP byli na czele walki o usunięcie wykrywaczy metalu z wejścia do kompleksu Al-Aksy i wezwali ludzi do gromadzenia się na rzecz Al Aky. Mufti AP i Jerozolimy, szejk Muhammad Hussein, zabronił wiernym przechodzenia przez wykrywacze metalu w drodze do meczetu Al-Aksa. Powiedział: „modlitwa każdego, kto wejdzie do meczetu Al-Aksa przez wykrywacze metalu, jest nieważna”.[2]

Minister AP Religii i Dziedzictwa, Jousef Ida’is powiedział 20 lipca na ceremonii poświęcenia meczetu w Kalkilja: „Trwające szkody dla miejsc świętych wymagają wyjątkowej aktywności Arabów muzułmańskich, ponieważ ataki, pogwałcenia i próby zmiany status quo osiągnęły bezprecedensowe nasilenie przy tym, co dzieje się w Jerozolimie. Miejsca święte należą do muzułmanów i ataki izraelskie niczego nie zmienią.   Budowanie meczetów i [używanie głośników do] wzmocnienia głosu muezzin są kością w gardle okupanta… Trzymanie się ziemi jest obowiązkiem narodowym, moralnym i historycznym. Nasz lud nie zrezygnuje ani z cząstki ziemi palestyńskiej. Nasz lud ma prawo do tej ziemi, podczas gdy okupant i osiedla są skazane na zatratę”[3].

Mahmoud Al-Habbasz, przewodniczący sądu szariatu i doradca Abbasa ds. religijnych, powiedział: “Odpowiedzialność za meczet Al-Aksa jest wyłącznym prawem Palestyńczyków i interwencja izraelska w sprawy Al-Asky stanowi agresję przeciwko prawom religijnym i politycznym muzułmanów”. Wezwał do pójścia do Al-Aksy “w celu podkreślenia jego tożsamości religijnej i historycznej jako absolutnego prawa muzułmanów, czego nikomu nie wolno kwestionować”[4].

Rada Rewolucyjna Fatahu wzywa Arabów do masowego przyjścia do Al-Aksy na dzień wściekłości na obszarach granicznych

Podczas spotkania (20 lipca) Rady Rewolucyjnej Fatahu wezwała ona Arabów do masowego przyjścia do Al-Aksy i do demonstracji zmierzających ku Jerozolimie z obszarów przyległych do miasta. Rada oświadczyła, że „uważnie i poważnie monitoruje agresywną postawę okupanta przeciwko Jerozolimie ogólnie, a przeciwko Al-Aksie w szczególności, [która przejawia się] w systematycznych posunięciach rządu Netanjahu przeciwko naszym miejscom świętym i naszym mieszkańcom Jerozolimy… Dlatego piątek [21 lipca] musi być dniem masowego przybycia i poparcia dla meczetu Al-Aksa przez każdego, kto może to zrobić, oraz dniem wściekłości [skierowanej] przeciwko okupacji na wszystkich obszarach przygranicznych…

Rada wzywa do organizowania demonstracji, które pójdą ku Jerozolimie z przyległych miast, wsi i obozów uchodźców i wyraża gratulacje, pochwały i dumę z naszych ludzi w Jerozolimie, którzy strzegą meczetu Al-Aksa jak oczka w głowie razem z wszystkimi pracownikami Wakf, murabitoun i murabitat…  Błogosławieństwo dla naszego ludu na terytoriach 1948 za ich bohaterskie wsparcie narodowe”[5].

Wysocy rangą oficjele AP: Sytuacja może podlegać eskalacji; Jerozolima, Al-Aksa są czerwonymi liniami; Izrael próbuje uszkodzić meczet Al-Aksa i zrabować jego zawartość  

Wielu wysokich rangą oficjeli AP potępiło posunięcia izraelskie i ostrzegało, że sytuacja może ulec eskalacji. Niektórzy argumentowali, że posunięcia te nie są spowodowane względami bezpieczeństwa, ale są motywowane politycznie jako część zamiaru Izraela przejęcia kontroli nad Al-Aksą.

Saeb 'Erekat, przewodniczący komisji wykonawczej OWP i jej wydziału negocjacji, powiedział: “Działalność Izraela będzie miała poważne i destrukcyjne konsekwencje nie tylko dla Palestyny i Izraela, ale dla bezpieczeństwa i stabilności całego regionu”[6].

Zastępca przewodniczącego Fatahu, Mahmoud Al-’Aloul, powiedział: „Posunięcia w Al-Aksa są nie do przyjęcia przez wszystkie warstwy i frakcje narodu palestyńskiego. Prowadzą do konfliktu religijnego i musza zostać odwołane”. Dodał, że sytuacja w Jerozolimie pogarsza się i wyłania się poważne niebezpieczeństwo z powodu posunięć, Jakie Izrael podjął w Al-Aksie[7].

Szef wywiadu ogólnego, Madżid Faradż powiedział: „Nie ma horyzontu ani nadziei na pokój. Rząd Netanjahu jest zdecydowany zlikwidować jakąkolwiek perspektywę pokoju… Dokonuje nadal morderstw, inwazji i destrukcji”. Dodał: „Ostrzegamy przed jakąkolwiek szkodą wyrządzoną Al-Aksie… To, co się tam dzieje, jest niebezpieczne i może nastąpić eskalacja”[8].

Gubernator okręgu jerozolimskiego, 'Adnan Al-Husseini, powiedział: „Zainstalowanie przez okupanta wykrywaczy metalu i kamer jest częścią powtarzanych prób Izraela przejęcia Al-Aksy z niezwiązanych z bezpieczeństwem powodów”[9]

Członek komitetu wykonawczego OWP i szef wydziału spraw Jerozolimy OWP, Ahmad Kurei ostrzegł przed „niebezpiecznymi konsekwencjami bezprecedensowej eskalacji Izraela w meczecie Al-Aksa”. Argumentował: “Rząd Izraela i jego organy wykonawcze kontynuują szkodzenie meczetowi Al-Aksa, rozkradają jego zawartość i siłą kładą ręce na całym szlachetnym kompleksie meczetu”[10]

W komunikacie prasowym członek rady rewolucyjnej Fatahu i rzecznik tego ruchu, Osama Al-Kawasmeh, podkreślał: „Ruch Fatahu nigdy nie pozwoli na plan izraelski opróżnienia meczetu Al-Aksa i Starego MIasta Jerozolimy z jego pierwotnych mieszkańców, Palestyńczyków… Przywódcy ruchu [Fatahu] i jego aktywiści podkreślają niezłomne stanowisko, że Jerozolima i jej punkt centralny, meczet Al-Aksa, reprezentują czerwoną linię w najpełniejszym i najgłębszym znaczeniu tych słów, i że nie będzie pokoju ani stabilności, dopóki Jerozolima nie zostanie zwrócona jej palestyńskim właścicielom”[11].

Fatah zamieścił także na mediach społecznościowych plakaty wzywające do powstania na rzecz Al-Aksy. Jeden z nich, zamieszczony 19 lipca na stronie Facebooka oddziału Fatahu  Boreen, brzmi: „Wściekaj się Jerozolimo – Intifada będzie trwała, rewolucja będzie trwała w Jerozolimie”. Towarzyszą temu słowa: “Powstań! Nie masz niczego do stracenia poza kajdanami i upokorzeniem!”[12]


Plakat na stronie Facebooka odziału Boreen Fatahu. Facebook.com/fateh.boreen, 19 lipca 2017.

Plakat zamieszczony 20 lipca na stronie Facebooka Fatahu zapraszał czytelników w imieniu oddziału OWP w Nablus do uczestnictwa w modłach piątkowych 21 lipca, by uratować Al-Aksę. Modły miały być przeprowadzone w centrum miasta Nablus[13].


Zaproszenie na modły piątkowe w imieniu oddziału OWP w Nablus. Facebook.com/officialfateh1965, 20 lipca 2017.

Członek komitetu centralnego Fatahu, 'Abbas Zaki: USA jest głową węża, który ośmiela okupację izraelską; demonstrujcie w całym świecie arabskim

Na swojej stronie Facebook członek komitetu centralnego Fatahu, 'Abbas Zaki, zamieścił “pilne wezwanie” do przywódców w całym świecie arabskim, by ogłosili powszechną mobilizację dla ratowania Jerozolimy i Al-Aksy przez wyjście na ulice i wyrażenie wściekłości i solidarności z ludem Palestyny. Napisał:

„Tego dnia musimy wyruszyć na wielkie marsze w waszych stolicach i w każdym mieście arabskim i demonstrować przed instytucjami prawnymi i międzynarodowymi w waszych krajach w celu wyrażenia waszego wielkiego krzyku przeciwko głowie smoka ucieleśnionego, USA, który pozwala na [rozlew] krwi arabskiej w wielu stolicach arabskich. To USA stoją z mocą i ośmielają okupanta izraelskiego do popełniania dalszych zbrodni przeciwko naszemu ludowi palestyńskiemu. [Musicie] naciskać na waszych decydentów, by zaapelowali do sekretarza generalnego ONZ i wszystkich odpowiednich agend ONZ, żeby interweniowali czynnie i zatrzymali to, co dzieje się w Jerozolimie i w Al-Aksie”[14].


Wezwanie Zakiego zamieszczone na jego stronie Facebook. Facebook.com337638652954832, 19 lipca 2017.

Post na stronie Facebooka zatytulowanej “Obóz uchodźców Alaroub” pokazuje chłopca na szczycie wykrywacza metalu siusiającego na premiera Izraela Benjamina Netanyahu.[15]


Facebook.com/aroub.camp/now, 20 lipca 2017.

Wysocy rangą oficjele Hamasu: Al-Aksa i Jerozolima sa czerwonymi liniami; Gratulacje dla rodziny Dżabarin, męczenników z Umm Al-Fahm; Bitwa o Al-Akse jest ogniwem w łańcuchu dżihadu

W wywiadzie telewizyjnym szef biura politycznego Hamsu, Isma’il Hanija powiedział: „Al-Aksa i Jerozolima są czerwonymi liniami… Spiski okupanta zostaną przeprowadzone po naszych trupach… Gratulacje dla męczenników z rodziny Dżabarin z Umm Al-Fahm [którzy dokonali zamachu w pobliżu Al-Aksa, poprzedzającego te wydarzenia], którzy z dziedzictwem swojej bohaterskiej walki dowiedli, że istnieje jedność narodowa”. Następnie powiedział: „Wzywam wszystkich członków islamskiej ummah do uczynienia piątku [21 lipca] punktem zwrotnym arabskiej siły woli, kiedy ludzie rozpoczną intifadę w każdym mieście, by bronić miejsca modłów [Al-Aksy] i miejsca, skąd Prorok Mahomet wstąpił do nieba, oraz podkreślić, że nie pozwolimy spiskom wroga zaowocować w Al-Aksie… Okupanci syjonistyczni nie mają suwerenności ani Jerozolimy. Murabitoun w Al-Aksie dowodza, że suwerennośc spoczywa wyłącznie z mieszkańcami Jerozolimy i ludem palestyńskim.[16]

W oświadczeniu w imieniu Hamasu rzecznik ruchu, Hazem Kasem, powiedział: „Bitwa naszych rozwścieczonych ludzi, którzy stoją na linii frontu u bram Al-Aksy, jest ogniwem w łańcuchu dżihadu naszego ludu przeciwko okupacji… Ta bitwa będzie miała jeden wynik – zwycięstwo naszego ludu. Okupantowi nie uda się zmienić rzeczywistości. Al-Aksa jest czerwoną linią, której nasz lud i opór nie pozwolą przekroczyć… Nasza walka z okupacją nie skończy się, aż przywrócimy wszystkie nasze prawa, którymi są ziemi, wolność i powrót uchodźców palestyńskich. Publiczny dzień wściekłości w piątek [21 lipca] jest wyraźnym komunikatem, że wszystkie siły ludu są za naszymi ludźmi, którzy stoją na straży wokół Al-Aksy”[17].


Karykatura znanego karykaturzysty z Gazy, Omajji Joha na witrynie internetowej gazety Hamasu Al-Resala: „Duszą i krwią odkupimy cię, Al-Akso,” Alresalah.ps, 20 lipca 2017.


Plakat na stronie Facebooka  agencji informacyjnej w Gazie, Fajer: „Wściekajcie się dla Al-Aksy.” Facebook.com/Fajer4, 21 lipca 2017.

Plakat na stronie Facebook agencji informacyjnej Media Palestyńskie: „Powstańcie i opierajcie się.” Facebook.com/603400856527259, 21 lipca 2017.


Obraz zamieszczony na Facebooku przez mieszkańca Gazy: „#Wściekłość dla Al-Aksy.” Facebook.com/profile.php?id=100016211283084, 21 lipca 2017.

Wysocy rangą funkcjonariusze skrzydła północnego Ruchu Islamskiego w Izraelu: Al-Aksa jest w niebezpieczeństwie; Izrael używa substancji chemicznych, które spowodują rozpad fundamentów Al-Aksy  

Szejk Raed Alah, przywódca północnego oddziału Ruchu Islamskiego w Izraelu, zamieścił artykuł na witrynie arabsko-izraelskiej Panet.co.il, w którym napisał: “Jak długo meczet Al-Aksa jest okupowany, jest on w ciągłym niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo minie tylko po usunięciu okupacji izraelskiej. To znaczy, że okupacja izraelska jest źródłem niebezpieczeństwa zagrażającego meczetowi Al-Aksa.

Wykopaliska pod meczetem Al-Aksa i w jego pobliżu oraz zainstalowanie tam zgubnych wykrywaczy metalu… są niczym innym jak rezultatem źródła niebezpieczeństwa zagrażającego meczetowi Al-Aksa – a mianowicie okupacji izraelskiej… Dlatego niezbędne jest w tych dniach podkreślanie, że meczet Al-Aksa jest zagrożony tak długo, jak długo jest okupowany i te ataki będą nasilały się, jak długo [pozostanie] okupowany…”[18]

Zastępca Salaha, szejk Kamal Chatib, powiedział w wywiadzie dla Al-Dżaziry, że w wykopaliskach w okolicy Al-Aksa Izrael używa substancji chemicznych, które z czasem spowodują, że fundamenty meczetu rozpadną się – i w ten sposób Izrael będzie mógł twierdzić, że taki upadek był z powodów naturalnych[19].

Szejk Al-Karadawi wzywa muzułmanów, by przyszli masowo do Al-Aksy: „Dżihad będzie trwał”

Szejk Jousef Al-Karadawi, przewodniczący Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich i czołowy przywódca religijny dla członków Bractwa Muzułmańskiego oraz spokrewnionych ruchów, takich jak Hamas i Ruch Islamski w Izraelu, wzywał Arabów Jerozolimy do masowego przyjścia do Al-Aksy i modlenia się blisko wykrywaczy metalu[20]. Wielekroć także tweetował w tej sprawie; na przykład, 20 lipca tweetował: “Wzywam cała globalną społeczność muzułmańską do wielkiego przebudzenia w celu wysłania komunikatu wrogom ummah i ich władcom: narody nigdy nie będą zadowolone z ignorowania i zaniedbywania miejsc świętych”[21].

16 lipca 2017 r. tweetował: „Stanie na froncie walki i na czele dżihadu w ziemi proroctw i miejscu, gdzie Prorok przybył w Nocnej Podróży [tj. Al-Aksa] będzie trwało, aż sam Allah ogłosi zwycięstwo i spełni swoją obietnicę”[22]. Dwa dni później tweetował: „Jerozolima i meczet Al-Aksa są miejscami świętymi nie tylko dla Palestyńczyków. Jest to miejsce święte dla wszystkich muzułmanów. Nie jest to jedynie własność obecnego pokolenia, ale wszystkich pokoleń muzułmanów do Dnia Sądu Ostatecznego”[23]. Jak również: „Istnienie syjonistów jest obce, ciemiężące, agresywne i zbrodnicze. Jest nie do pomyślenia, że będzie trwało. Jest niewątpliwie [skazane] na zatratę. A wasz Pan nie jest nieświadomy tego, co oni robią[24].  A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają”[25].


Tweet Al-Karadawiego z 16 lipca: „Dżihad będzie trwał.” @alqaradawy ,  16 lipca 2017.

 

Przypisy (nie spolszczone)

[1] Wafa.ps, July 21, 2017.
[2] Al-bayader.org, July 17, 2017.
[3] Wafa.ps, July 20, 2017.
[4] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[5] Wafa.ps, July 20, 2017. Murabitoun and murabitat are male and female frontline fighters, respectively. The reference is to groups of activists situated at the Al-Aqsa compound with the aim of preventing Jews from entering.
[6] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[7] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[8] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[9] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[10] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[11] Al-Hayat Al-Jadida (PA), July 20, 2017.
[12] Facebook.com/fateh.boreen, July 19, 2017.
[13] Facebook.com/officialfateh1965, July 20, 2017.
[14] Facebook.com337638652954832, July 19., 2017.
[15] Facebook.com/aroub.camp/now, July 20, 2017.
[16] Palinfo.com, July 20, 2017.
[17] Palinfo.com, July 20, 2017.
[18] Panet.co.il, July 21, 2017.
[19] See MEMRI TV Clip No. 6130, Israeli Islamic Leader Kamal Khatib On Jazeera TV: Israel Inserted Chemical Substances Into Al-Aqsa Mosque Wall To Cause Corrosion, July 16, 2017.
[20] Alquds-online.org, July 20, 2017.
[21] Twitter.com/alqaradawy, July 20, 2017.
[22] Twitter.com/alqaradawy, July 16, 2017.
[23] Twitter.com/alqaradawy, July 18, 2017.
[24] Quran 6:132.
[25] Quran 26:227; @alqaradawy, July 18, 2017.

If you wish to reply, please send your email to [email protected].